เส้นทางการเรียนหลักสูตร 2 + 2 ปี ผ่านวิทยาลัยชุมชน Community Colleges

September 27th, 2013

พิจารณาข้อได้เปรียบของหลักสูตร 2 + 2 ปีของวิทยาลัยชุมชน หนทางสู่การเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และ เอกชนชั้นนำระดับประเทศ

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกที่คุ้มค่านี้ได้ที่ คู่มือวิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกาของ ELS!

Learn more about this cost effective option with the ELS USA Community College Guide!