ELS ร่วมกับ United Nations จัดแข่งขันประกวดเรียงความ

October 22nd, 2013

ภูมิใจในการเป็นสปอนเซอร์ในการจัดแข่งขันประกวดการเขียนเรียงความระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 60 คนจะได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค และโอกาสในการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ สำนักงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ManyLanguagesOneWorld.ELS.edu.