เข้าร่วมในการประชุมเยาวชนระดับโลกในหัวข้อ ELS/UNAI “Many Languages, One World” ณ องค์การสหประชาชาติ ในเดือนมิถุนายน 2014

March 6th, 2014

ส่งเรียงความของคุณในภาษาสากลขององค์การสหประชาชาติ ( ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอารบิค จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปนนิส) ที่เป็นภาษาที่สองของคุณ และไม่ได้เป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนในระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษาของคุณที่ผ่านมา ส่งเรียงความภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลการเข้าร่วมประกวดเรียงความโดยละเอียด รวมทั้งแบบฟอร์มการสมัคร

Tagged:,