ขอต้อนรับสู่ ELS! เส้นทางสู่การศึกษาระดับนานาชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย จีน ยุโรป และมาเลเซีย

March 6th, 2014

คลิกที่นี่ เหตุผลที่นักเรียนมากกว่าหนึ่งล้านคนเลือกเรียนภาษาอังกฤษกับ ELS และเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.els.edu