รับชมวีดีโอ “Why ELS” ถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ!

April 21st, 2014

เห็นภาพใหญ่ได้เร็วและง่ายขึ้น! วีดีโอ Why ELS มุ่งเน้นประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ วีดีโอ My ELS จะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของนักศึกษาเช่นคุณ!

The Why ELS Video is narrated by a colleague at one of our pathway universities and is focused on the many benefits ELS students receive. It covers our vast network of over 650 partner institutions and explains how we help you evaluate the ELS program that is right for you and choose your international pathway to university study. The video also focuses on the superb quality of our teachers and curriculum. Conditional Admission is also explained and you’ll learn about campus life and social activities.

The My ELS Video focuses on the point of view of students just like you! You’ll see what it is like to be on campus, in the classroom, and participate in activities in a big city or small town. You’ll also see how easy it is to forge new friendships with other students from all over the world. The video shares how the ELS multi-ethnic, friendly and fun environment can be your home away from home!

Click here to get the whole story on ELS with these new and engaging videos!