ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความสามารถในหลายภาษา!

August 4th, 2014

ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันประกวดเรียงความในวันที่ 27 มิถุนายน 2014 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

นักศึกษาจาก 60 มหาวิทยาลัยใน 28 ประเทศ ที่เดินทางเข้าร่วมประชุมยุวชน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันที่ 27 มิถุนายน 2014 นักศึกษาที่เป็นผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ จะอภิปรายถึงบทบาทความสำคัญของความสามารถในหลายภาษา ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งองค์กรสหประชาชาติ

The essay contest was created by ELS Educational Services, Inc. and the United Nations Academic Impact, in conjunction with Adelphi University, to reinforce the importance of multilingualism in this global world.

The contest, Many Languages, One World, required each student participant to write a 2,000-word essay on global citizenship in one of the six official UN languages – Arabic, Chinese, English, French, Russian or Spanish – that was neither the student’s native language nor the language of instruction during his or her pre-university study.

More than 1,400 essays were successfully submitted to the contest, submitted by students from 128 countries around the world. Participants ranged from college freshmen to Doctoral candidates, and their fields of study varied greatly. Ten winners from each language were selected and invited to participate in a five-day conference and youth forum in New York.

The highlight of the youth forum will occur on June 27, at which time the participants will make presentations at the UN Headquarters on selected principles of the United Nations Academic Impact global initiative.

For more information visit: ManyLanguagesOneWorld.ELS.edu

# # #

About The United Nations Academic Impact (UNAI)

UNAI, launched by the Secretary-General on November 18, 2010, is a global initiative that aligns institutions of higher learning and research with the United Nations in actively supporting ten universally accepted principles, including in the areas of peace and security, human rights and sustainable development. It has currently more than 1,000 members in some 120 countries (http://outreach.un.org/unai).