ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Eastern Kentucky

October 21st, 2014

นักเรียน ELS ที่เข้าเรียนที่ศูนย์ในมหาวิทยาลัย Eastern Kentucky ที่มีผลการเรียนดีเด่น มีโอกาสเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.