ELS แคนาดาเซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ University of British Columbia (UBC) Vantage College

October 21st, 2014

ศูนย์ภาษา ELS ในประเทศแคนาดา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัย Vantage College ของมหาวิทยาลัย British Columbia ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ให้กับนักเรียนที่จะเข้าเรียนกับวิทยาลัยซึ่งถือเป็นความร่วมมือกับศูนย์ภาษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในประเทศ

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม