ที่ตั้งใหม่ของ ELS ในเมือง Nice

February 9th, 2015

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบ ศูนย์ ELS/Nice ได้ย้ายเข้าสู่สถานที่ตั้งใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2014 เป็นต้นไป จากเดิมที่ตั้งอยู่ในตึกคณะบริหารธุรกิจใจกลางวิทยาเขต Sophia Antipolis ของ SKEMA

As a result, ELS/Nice students have many more opportunities to interact with SKEMA students and to use campus facilities, such as the Express Café and Library.

ELS-Nice

The new Center address is as follows:

ELS FRANCE SAS
Chez SKEMA Business School
Office 117- Bureau 117
60, rue Dostoievski
06902 Sophia Antipolis Cedex

The Center’s telephone number and email address remain as before (+33 4 92 93 97 34 and nice@els.edu respectively).

To learn more about ELS/Nice, click here