มหาวิทยาลัย Northern Illinois และศูนย์ ELS DeKalb ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศเอกวาดอร์

February 9th, 2015

ศูนย์ ELS DeKalb และมหาวิทยาลัย Northern Illinois มีความยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษทั้ง 47 ท่านจากเอกวาดอร์

The teachers will spend the first five months of their seven-month stay studying English at ELS/DeKalb on the campus of Northern Illinois University. The remaining two months will be spent taking three NIU courses: English as a Second Language Methods, Second Language Acquisition and Multicultural Education. The teachers will also have the opportunity to put their improving English and instructional skills to work in local middle and high schools.

Both Northern Illinois University and ELS/DeKalb are thrilled to welcome these educators from Ecuador. To learn more about their study plans, please click here to read the article published by NIU Today.

ELS offers two exciting teacher training options for English as a Second Language instructors: the CELTA Certificate Program and the TEFL Certificate Program. To learn more about these programs, visit ELS.edu/TeacherTraining.