Khám phá ELS – Cánh cổng vào đại học

Cánh cổng vào đại học

Giành tấm vé vào trường cao đẳng hoặc đại học với ELS

Mỗi năm, ELS giúp hàng nghìn học sinh quốc tế đạt được giấc mơ sở hữu một tấm bằng cử nhân hoặc cao đẳng tại Bắc Mỹ. Hơn 650 trường cao đẳng và đại học công nhận những học viên đã hoàn thành cấp độ tiếng Anh xác định của chương trình tiếng Anh học thuật ELS đạt đủ điều kiện về tiếng Anh để xin nhập học.

Con đường tới giảng đường Cao đẳng và Đại học

Bước1

Đăng ký học tiếng Anh tại môt trong các Trung tâm Ngôn ngữ ELS

Để được nhập học tại một trường cao đẳng hoặc đại học tại Bắc Mỹ, thí sinh quốc tế cần phải có chứng chỉ về kỹ năng tiếng Anh. Thí sinh có thể đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ này bằng cách hoàn thành trình độ Cao cấp trong chương trình tiếng Anh học thuật của ELS. Những học viên hoàn thành cấp độ 109 sẽ đủ điều kiện tiếng Anh để theo học tại một số trường cao đẳng cộng đồng nhất định (kéo dài 2 năm). Những học viên hoàn thành cấp độ 112 sẽ đủ điều kiện tiếng Anh để theo học chương trình đại học 4 năm và chương trình sau đại học tại một số cơ sở đào tạo nhất định. Xem UniversityGuideOnline.org để biết danh sách các cơ sở đào tạo đại học chấp nhận chứng chỉ hoàn thành trình độ cao cấp chương trình tiếng Anh học thuật của ELS là thỏa mãn điều kiện tiếng Anh.


Bước2

Chọn trường

Xem UniversityGuideOnline.org và tìm kiếm cơ sở dữ liệu phong phú của chúng tôi về các cơ sở đào tạo đại học. Tìm trường bằng địa điểm, chuyên ngành, tiêu chí kiểm tra-đánh giá, mức học phí, và các tiêu chí khác. Sau khi đã chọn được trường bước tiếp theo bạn hãy tạo một hồ sơ cá nhân trực tuyến để bắt đầu quá trình nộp hồ sơ.


Bước3

Xin thư mời học có điều kiện (CLA) của trường học mà bạn lựa chọn

Các cơ sở đào tạo đại học có liên kết với ELS đồng ý cấp cho bạn thư mời học có điều kiện, có nghĩa là bạn sẽ có quyền được theo học tại trường đó nếu bạn đạt được điều kiện tiếng Anh quy định. Trình độ tiếng Anh quy định chính là khi bạn hoàn thành cấp độ 112 của chương trình tiếng Anh học thuật ELS và/ hoặc khi bạn đạt được số điểm TOEFL® hoặc IELTS™ theo quy định của trường. Bạn nên kiểm tra chắc chắn yêu cầu tiếng Anh của trường bạn chọn.


Bước4

Theo học tại một trong số hơn 60 trung tâm ngôn ngữ của chúng tôi

Bạn cần phải kiểm tra lại với trường mình lựa chọn xem yêu cầu tiếng Anh của trường là hoành thành một cấp độ cụ thể trong chương trình tiếng Anh của ELS hoặc/ và chứng chỉ TOEFL® hoặc IELTS™.  Cần lập kế hoạch cụ thể để có thể hoàn thành tất cả các cấp độ tiếng Anh ELS theo yêu cầu hoặc/ và các chương trình luyện thi của ELS tại một trong hơn 60 trung tâm của ELS.


Bước5

Chọn một trong ba lựa chọn sau:

Hoàn thành cấp độ 109 hoặc 112

Nếu hoành thành chương trình tiếng Anh học thuật là bạn đã thỏa mãn điều kiện tiếng Anh của hơn 650 cơ sở đào tạo đại học có hợp tác với ELS.


Thi đạt số điểm TOEFL® theo yêu cầu

Một số trường đại học và cao đẳng đối tác với ELS cũng chấp nhận những thí sinh đạt số điểm TOEFL® iBT nhất định là có đủ năng lực tiếng Anh cần thiết để theo học trong môi trường học thuật. Trước hết hãy đăng ký dự thi hoặc đăng ký theo học chương trình luyện thi Kỳ thi TOEFL® iBT được tổ chức tại tất cả các trung tâm của ELS*.


Thi đạt số điểm IELTS™ theo yêu cầu

Một số trường đại học và cao đẳng đối tác với ELS cũng chấp nhận những thí sinh đạt số điểm IELTS™ nhất định là có đủ năng lực tiếng Anh cần thiết để theo học trong môi trường học thuật. Kỳ thi IELTS™ được tổ chức tại hơn 30 trung tâm ELS.


*Ngoại trừ trung tâm ELS/Juilliard, New York, New York