Đưa đón tại sân bay

ELS sẽ xếp lịch đón bạn từ sân bay khi bạn mới đến nơi. Để sử dụng dịch vụ bạn cần phải gửi cho ELS lịch trình chuyến bay của bạn trước khi khởi hành tới ELS. Chi phí đón tại sân bay dao động tùy thuộc vào sân bay bạn tới.

Chuyển phát nhanh

Tùy chọn chuyển phát nhanh là dịch vụ gửi tài liệu nhanh nhất do Bộ phận chuyển phát nhanh DHL đảm trách. Hình thức vận chuyện thư tín này phù hợp nhất nếu đó là những tài liệu khẩn cấp. Trong hầu hết trường hợp, dịch vụ DHL sẽ chuyển phát tài liệu qua một đêm. Bên cạnh việc tiết kiêm thời gian chuyển phát thư tín, bạn còn được cung cấp thông tin để kiểm tra tiến độ vận chuyển của bưu phẩm, nhờ đó bạn có thể biết được bưu phẩm của mình đang ở đâu trong quá trình vận chuyện.

Mức giá- Chuyển phát nhanh DHL

Quốc tế: $95
US/Trong nước: $55

Chuyển phát nhanh

Tùy chọn chuyển phát nhanh là dịch vụ gửi tài liệu nhanh nhất do Bộ phận chuyển phát nhanh DHL đảm trách. Hình thức vận chuyện thư tín này phù hợp nhất nếu đó là những tài liệu khẩn cấp. Trong hầu hết trường hợp, dịch vụ DHL sẽ chuyển phát tài liệu qua một đêm. Bên cạnh việc tiết kiêm thời gian chuyển phát thư tín, bạn còn được cung cấp thông tin để kiểm tra tiến độ vận chuyển của bưu phẩm, nhờ đó bạn có thể biết được bưu phẩm của mình đang ở đâu trong quá trình vận chuyện.

Mức giá- Chuyển phát nhanh DHL

Quốc tế: $95
US/Trong nước: $55