Làm thế nào để tôi xin được thị thực?

Theo luật nhập cư Hoa Kỳ, bạn phải vào Hoa Kỳ với mục đích không phải để định cư mà để học, và phải được cấp thị thực cho sinh viên (F-1) nếu bạn muốn theo học các chương trình tiếng Anh chuyên sâu và bán chuyên sâu tại ELS. Các trung tâm ngôn ngữ ELS được quyền tuyển sinh viên nước ngoài diện không định cư theo quy định của luật Liên bang.

Để xin được thị thực cho sinh viên F-1, bạn cần phải xuất trình cho Đại sứ quán Mỹ hoặc Lãnh sự quán Mỹ các giấy tờ theo quy định để chứng minh được mục đích của bạn là tới Mỹ để học tập và sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ trở về nước cư trú của mình. Tài liệu quy định bao gồm: mẫu I-20 do ELS cấp, chứng chỉ chứng minh tài chính, hộ chiếu còn thời hạn, và giấy tờ chứng minh bạn sẽ quay trở về nước sau khi hoàn thành khóa học. Ngoài ra, bạn cần tham gia phỏng vấn xin thị thực với viên chức lãnh sự hoặc đại sứ quán. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực ít nhất từ 60-120 ngày trước ngày bắt đầu khóa học. Thông tin thêm về quy trình xin thị thực cho sinh viên, bao gồm cả mẫu đơn xin cấp thị thực có thể tìm thấy tại Đại sứ quán Mỹ hoặc các Lãnh sự quán Mỹ. Danh sách các đại sứ quán Mỹ và lãnh sự quán Mỹ có thể tìm thấy tại địa chỉ http://www.usembassy.gov/.

Làm thế nào để tôi có được mẫu I-20?

Khi làm hồ sơ xin nhập học tại các trung tâm ngôn ngữ ELS, bạn phải chắc chắn là bạn có yêu cầu được cấp mẫu I-20. Bạn cũng cần phải nộp kèm đầy đủ giấy tờ chứng minh tài chính. Bạn phải chứng minh là có đủ khả năng tài chính để chi trả học phí cho một khóa học, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác.

Please note, F-1 visas are not applicable for any ELS camp program.

Làm thế nào để tôi xin được thị thực?

Theo luật nhập cư Hoa Kỳ, bạn phải vào Hoa Kỳ với mục đích không phải để định cư mà để học, và phải được cấp thị thực cho sinh viên (F-1) nếu bạn muốn theo học các chương trình tiếng Anh chuyên sâu và bán chuyên sâu tại ELS. Các trung tâm ngôn ngữ ELS được quyền tuyển sinh viên nước ngoài diện không định cư theo quy định của luật Liên bang.

Để xin được thị thực cho sinh viên F-1, bạn cần phải xuất trình cho Đại sứ quán Mỹ hoặc Lãnh sự quán Mỹ các giấy tờ theo quy định để chứng minh được mục đích của bạn là tới Mỹ để học tập và sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ trở về nước cư trú của mình. Tài liệu quy định bao gồm: mẫu I-20 do ELS cấp, chứng chỉ chứng minh tài chính, hộ chiếu còn thời hạn, và giấy tờ chứng minh bạn sẽ quay trở về nước sau khi hoàn thành khóa học. Ngoài ra, bạn cần tham gia phỏng vấn xin thị thực với viên chức lãnh sự hoặc đại sứ quán. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực ít nhất từ 60-120 ngày trước ngày bắt đầu khóa học. Thông tin thêm về quy trình xin thị thực cho sinh viên, bao gồm cả mẫu đơn xin cấp thị thực có thể tìm thấy tại Đại sứ quán Mỹ hoặc các Lãnh sự quán Mỹ. Danh sách các đại sứ quán Mỹ và lãnh sự quán Mỹ có thể tìm thấy tại địa chỉ http://www.usembassy.gov/.

Làm thế nào để tôi có được mẫu I-20?

Khi làm hồ sơ xin nhập học tại các trung tâm ngôn ngữ ELS, bạn phải chắc chắn là bạn có yêu cầu được cấp mẫu I-20. Bạn cũng cần phải nộp kèm đầy đủ giấy tờ chứng minh tài chính. Bạn phải chứng minh là có đủ khả năng tài chính để chi trả học phí cho một khóa học, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác.