Kỳ thi đầu vào (PAT)

Làm bài thi đầu vào để đánh giá năng lực tiếng Anh hiện thời của bạn

Để giúp bạn lập kế hoạch tốt hơn cho việc học tiếng Anh, ELS đã tổ chức kỳ thi đầu vào (PAT). Kỳ thi PAT là cách nhanh chóng, tiết kiệm và dễ dàng để đánh giá năng lực tiếng Anh hiện thời của bạn. Khi có trong tay kết quả thi đầu vào, bạn sẽ biết được thời gian ước tính cần thiết để bạn hoàn thành một chương trình học tiếng Anh. Bạn cũng sẽ biết được xem liệu mình có đủ điều kiện để theo học các cấp độ cao tại ELS, ví dụ như Luyện thi tổng quát TOEFL® iBT và tiếng Anh thương mại.

Cá nhân có thể thi PAT tại các văn phòng của một trong các chuyên gia tư vấn được ELS cấp chứng chỉ trên toàn thế giới.  Kỳ thi đầu vào bao gồm:

  • Đánh giá các kỹ năng tiếng Anh trọng yếu – PAT đánh giá khả năng ngữ pháp, nghe, nói, và viết của bạn qua bài thi trực tuyến kéo dài 30—50 phút.
  • Nhận xét tức thời – Nhận được đánh giá tức thời từ máy tính về kỹ năng nghe hiểu và ngữ pháp của bạn.
  • Nhận xét của giáo viên – Nhận được đánh giá trong vòng 72 giờ về kỹ năng nói và viết của bạn từ một trong các chuyên gia giảng dạy được huấn luyện ở trình độ cao.

Tìm chuyên viên tư vấn để hỏi xem bạn có thể làm bài thi PAT khi nào và ở đâu.