Landing Page – Pathway to GAVI1


Học Tiếng Anh, Khám Phá, Thành Công.

 

 

Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh là thiết yếu để tận dụng được hầu hết những cơ hội du học và làm việc đang chờ đợi bạn.

Kể từ năm 1961 ELS đã là các nhà cung cấp hàng đầu của chương trình tiếng Anh vào trường đại học và ở trung tâm thành phố sôi động ở Mỹ. Chương trình học tiếng Anh của chúng tôi là bây giờ có sẵn tại các trung tâm ELS tại Úc, Canada, Ấn Độ, Malaysia và Panama cũng như tại các địa điểm nhiều hơn sáu mươi tại Hoa Kỳ một mình.

ELS có nhiều chương trình đa dạng để giúp bạn thu thập những kỹ năng sử dụng tiếng Anh rất quan trọng để có thể thành công trong việc học tập và trong công việc làm ngày nay – những trải nghiệm có đầy đủ tính chất phiêu lưu và khám phá, những người bạn mới và nền văn hóa mới, học tập và thành tựu.

Tất cả các giáo viên của ELS đều là những nhà giáo dục chuyên nghiệp được huấn luyện về phương pháp giảng dạy tiếng Anh; đa số giáo viên của chúng tôi đều có bằng cao học.

ANH NGỮ HỌC THUẬT