UGO – Landing Page – Work Experience


Một tấm bằng từ một trường đại học quốc tế tạo ra những khả năng nghề nghiệp. Thêm vào đó là kinh nghiệm làm việc, và cánh cửa tuyển dụng sẽ mở ra với bạn.

Các chương thực tập theo dạng Internship và Co-op cung cấp cho bạn những kinh nghiệm quý giá trong thế giới chuyên nghiệp, cho phép bạn có được các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết trước khi tốt nghiệp.

ELS có quan hệ đối tác với các trường đại học và cao đẳng có cung cấp các chương trình thực tập theo dạng Internship và Co-op.