Work Experience – Eastern Kentucky University

CHUYÊN NGÀNH CHÍNH KHẢ NĂNG NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI CÔNG TY THỰC TẬP DẠNG CO-OP MẪU
QUẢN LÝ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG Quản lý chất lượng, Phát triển sản phẩm,
Giámsát bảo trì

Hitachi Automotive Systems, Enersys, International Crankshaft
KHOA HỌC MÁY TÍNH Kỹ thuật kiểm tra mạng, Tư vấn kỹ thuật, Công nghệ thông tin Galmont Computing, Ashland, Inc., Lockheed Martin
KẾ TOÁN Phân tích ngân sách, Kiểm toán nội bộ, Tài chính CFO Tempur-Pedic North America, KPMG LLP, Blue Grass Army Depot

Eastern Kentucky University là một STEM Jobs Approved College năm 2015, Gold Status (thứ hạng cao nhất có thể).

CHƯƠNG TRÌNH CO-OP TẠI EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY

Lợi ích

Chương trình Co-op của Eastern Kentucky University là chương trình đầu tiên được tổ chức Accreditation Council for Cooperative Education and Internships kiểm định ở bang Kentucky. Chúng tôi cung cấp cả hai dạng thực tập Co-op và Internship. Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo cho sinh viên được thành công thông qua những kinh nghiệm có liên quan đến nghề nghiệp và có giám sát, tăng cường phát triển chuyên nghiệp và cho phép ứng dụng việc học tập trên lớp. Mục tiêu của chúng tôi là:

• Đẩy mạnh nền giáo dục chất lượng bằng cách trang bị sự chuẩn bị chuyên nghiệp toàn diện nhất cho sinh viên trong trường thông qua những kinh nghiệm làm việc có giám sát, tiến bộ, và kế hoạch

• Cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp liên tục cho các giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy trong các khóa thực tập dạng Co-op và Internship

• Xây dựng mối quan hệ đối tác đặc biệt giữa khu vực, cộng đồng, và nhà tuyển dụng, theo đó sinh viên làm việc trong doanh nghiệp, ngành công nghiệp, giáo dục và chính quyền, tăng cường sự phát triển trí tuệ và chuyên môn của họ đồng thời đáp ứng những nhu cầu của nguồn nhân lực

• Cung cấp số liệu phân tích thống kê về sinh viên và nhà tuyển dụng cho những người quản lý, giảng viên và nhân viên trong trường nhằm hỗ trợ của mục tiêu chiến lược của trường

Yêu cầu

Để tham gia chương trình thực tập dạng Internship/Co-op, bạn phải chứng minh khả năng học tập trên trung bình, duy trì thành tích đó sau khi nhận được lời đề nghị thực tập của nhà tuyển dụng và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chương trình. Cụ thể, điều này có nghĩa là bạn phải:

Thể hiện học thuật

• Duy trì điểm trung bình 2.0 trong khi tham gia thực tập dạng Co-op/Internship. (Một số khoa có thể yêu cầu điểm trung bình cao hơn) Sinh viên phải giữ được mức thành tích đó sau khi được thực tập dạng co-op/internship với một nhà tuyển dụng.

• Đảm bảo đúng hoặc đi trước lịch trình các khóa học được yêu cầu để tốt nghiệp.

• Thực hiện một cách thỏa đáng các nhiệm vụ được giao cho từng giai đoạn công việc.

Thể hiện trong kỳ Co-op

• Hoàn tất và nộp tất cả các bài tập theo yêu cầu cho Center for Career & Co-op.

• Tham dự bất kỳ cuộc họp và hội thảo nào do Điều phối viên Co-op yêu cầu.