About ELS, Educational Services, Inc.

เกี่ยวกับ ELS, Educational Services, Inc.

ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของสถานที่ทำงานทั่วโลกในปัจจุบัน หากคุณต้องการเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แต่ยังขาดหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELS สามารถช่วยให้คุณได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขโดยที่คุณไม่ต้องมีคะแนน TOEFL® หรือ IELTSTM ด้วยจดหมายตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข (CLA) คุณและครอบครัวจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา

บริการสมัครเรียนของ ELS

ทีม ELS University Admission Services ซึ่งอยู่ในเมืองพรินสตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ ได้ช่วยนักศึกษาต่างชาติมาแล้วหลายพันคนจากมากกว่า 120 ประเทศ เพื่อให้บรรลุตามความฝันของพวกเขาในการได้รับปริญญาตรีของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐฯ ของเรา โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหรัฐฯ มากกว่า 600 สถาบัน และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่เข้มข้นของเรา ทำให้ ELS ช่วยเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของ ELS University Admission Services ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่แนะแนวที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ELS ทั่วโลก ELS จะจับคู่นักศึกษาเข้ากับมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุด โดยอ้างอิงจากประวัติการศึกษา สาขาวิชา ประสบการณ์ ภูมิภาคที่ชอบ งบประมาณ และเป้าหมายอาชีพของนักศึกษาแต่ละคน

ขั้นตอนการทำงานของทีมของเรา:

  • การให้คำปรึกษา – ELS University Admission Services คือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยนักศึกษาเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดกับพื้นฐานการศึกษา เป้าหมายการศึกษา และประสบการณ์ของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แนะแนวที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ELS
  • ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ – คุณจะได้รับประโยชน์จากมากกว่า 600 ข้อตกลงที่ ELS มีร่วมกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขก่อนมีหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • การตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข – ELS ช่วยให้นักศึกษาได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขในสถาบันการศึกษาที่ต้องการ แต่ยังขาดหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก
  • การดำเนินการด้านเอกสาร – ELS จะเป็นผู้จัดการเรื่องเอกสารการสมัครทั้งหมด การติดตามผล และการส่งจดหมายติดต่อกับมหาวิทยาลัยตามที่เลือก
  • การแจ้งผล – ELS จะส่งการแจ้งผลการตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขและเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่จำเป็นไปให้โดยใช้บริการจัดส่งด่วนระหว่างประเทศ

Contact Us

สำนักงานใหญ่

7 Roszel Road Princeton, NJ 08540

ดาวน์โหลดโบรชัวร์เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด เยี่ยมชมส่วนดาวน์โหลดของเรา