Work Experience – The Culinary Institute of America

สาขาวิชาหลัก อาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคต ตัวอย่างบริษัทเปิดรับ Externship
CULINARY ARTS (ประกาศนียบัตร) Sous Chef, Food & Beverage Manager, Caterer Aramark Corporation, Hyatt Hotels Corporation, Restaurant Daniel
BAKING AND PASTRY ARTS (ประกาศนียบัตร) Pastry Chef, Chocolatier, Cake Decorator M&M/Mars, Bouley Bakery, Charm City Cakes
MANAGEMENT (ปริญญาตรี) Executive Chef, Restaurateur/Entrepreneur, Corporate Chef The Walt Disney Company, Thomas Keller Restaurant Group, American Food & Vending
CULINARY SCIENCE (ปริญญาตรี) Recipe Developer, Restaurant Chef, Research & Development Chef Panera Bread, Signature Blends, Alinea
APPLIED FOOD STUDIES (ปริญาตรี) Farm-to-Table Chef, Nutritionist, Culinary Educator Blue Hill Farms, American Public Health Association, National Dairy Council

รางวัลด้านหัวหน้าครัวและภัตตาคาร รางวัลด้านหนังสือ สื่อวิทยุโทรทัศน์และวารสาร


• การบริการที่โดดเด่น (Andrew Chabot ’02)• ความเชี่ยวชาญด้านไวน์และเบียร์หรือสุรากลั่นยอดเยี่ยม (Rajat Parr ’96)• หัวหน้าครัวที่ดีที่สุด: ภาคใต้ (Alon Shaya ’99)• หัวหน้าครัวที่ดีที่สุด: ภาคตะวันตก (Stuart Brioza ’98)• หนังสือทำอาหาร (Nicolaus Balla ’02)

• รายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม (Anthony Bourdain ’78)

• รางวัลความสำเร็จตลอดชีพ, เครือข่ายการศึกษาการบริการด้านอาหาร

• นานาชาติ (President Tim Ryan ’77)

หลักสูตร EXTERNSHIP ของCULINARY INSTITUTE OF AMERICA

ผลประโยชน์

โดยปกติแล้ว Externship มักเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มีสัญญาการทำงานแบบเต็มเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 600 ชั่วโมงในสถานที่ที่ได้การรับรองจาก CIA นักศึกษาสามารถเลือกที่ทำงานได้จากสถานประกอบการบริการอาหารชั้นนำที่หลากหลายมากกว่า 1,200 แห่ง ทั้งภัตตาคารที่มีชื่อเสียงระดับโลก, รีสอร์ตต่างประเทศ, นิตยสารสุดหรู, เครือข่ายโทรทัศน์ชั้นนำ และอื่นๆ อีกมากมาย นักศึกษาจะได้เพิ่มพูนทักษะและสร้างช่องทางการติดต่อธุรกิจที่สำคัญในสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความเป็นจริง

หลังจบหลักสูตร นักศึกษาต้องเสนอคู่มือผลการฝึกงานภายใน 2 สัปดาห์ การประเมินผลประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่จะรับปริญญาบัตร

ข้อกำหนด

การเข้าร่วมหลักสูตร Externship เป็นการพิจารณาข้อกำหนดและนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมวางแผนอาชีพในการฝึกงาน โดยมีกำหนดการระหว่างภาคเรียนแรกและภาคเรียนที่สอง ข้อบังคับของ Department of Homeland Security ระบุไว้ว่านักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่า F-1 ต้องเรียนจบ 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) จึงจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมหลักสูตร Externship Student Financial and Registration Services จะตรวจสอบว่านักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ โดยนักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องยื่นสำเนาสัญญาการฝึกงาน (Training Agreement) ต่อผู้จัดการของนักศึกษาต่างประเทศใน CIA Admissions Department เพื่อขอแบบฟอร์มอนุญาต I-20 และได้รับบัตร Social Security

โดยนักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องยื่นสำเนาสัญญาการฝึกงาน (Training Agreement) ต่อผู้จัดการของนักศึกษาต่างประเทศใน CIA Admissions Department เพื่อขอแบบฟอร์มอนุญาต I-20 และได้รับบัตร Social Security นักศึกษาควรเริ่มต้นค้นหาการฝึกงานที่เป็นไปได้ล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีตำแหน่งงานที่แน่นอนและสามารถยื่นสัญญาการฝึกงานได้เมื่อจบภาคเรียนที่ 2
นักศึกษาต้องเลือกสถานที่ฝึกงานจากรายชื่อของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองและเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการเริ่มต้นติดต่อกับผู้ว่างจ้างและได้รับตำแหน่งงานในฐานะนักศึกษาฝึกงาน

เพื่อให้ผ่านหลักสูตร Externship นักศึกษาต้องผ่านการประเมินจากผู้ดูแล และยื่นผลการฝึกงานทั้งหมดตามกำหนดเวลา เพื่อให้ได้รับผลคะแนนและเกรดผ่านสำหรับการฝึกงานครั้งนั้น