Work Experience – Northern Illinois University

สาขาวิชาหลัก อาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคต ตัวอย่างบริษัทเปิดรับ Internship และ Co-op
ELECTRICAL ENGINEERING Aerospace, Power Generation, Materials & Metals UTC Aerospace, GE Health, OMRON
MECHANICAL ENGINEERING Automotive, Biotechnology, Green & Sustainable Technologies John Deere, UPS, Caterpillar
INDUSTRIAL & SYSTEMS ENGINEERING Utilities, Robotics & Automation, Transportation Navistar, Woodward, ComEd

U.S. News & World Report ขนานนามให้ Northern Illinois University เป็น:

• หนึ่งใน 50 หลักสูตรปริญญาตรี Engineering ชั้นนำ

• หนึ่งใน 125 สถานศึกษารัฐบาลที่ดีที่สุด

• หนึ่งใน 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศ

• ใน 2014 National Universities Rankings Washington Monthly ได้จัดอันดับให้ NIU เป็นหนึ่งใน 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ ต่อไปนี้: การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Mobility) (การสรรหาและมอบปริญญาแค่นักศึกษาที่มีรายได้น้อย) การวิจัย (ผลิตนักวิชาการและผู้จบการศึกษาปริญญาเอกที่ล้ำสมัย) การบริการ (ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีภาวะการตอบแทนสังคม)

บริการด้านอาชีพของ NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY

ผลประโยชน์

บริการสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า:

• วางแผนและให้คำปรึกษาด้านอาชีพเป็นรายบุคคล

• ให้ความช่วยเหลือในการหางานและการฝึกงาน

• โปรแกรมหางาน Victor eRecruiting

• สัมภาษณ์งานที่วิทยาเขตกับผู้ว่าจ้างมากกว่า 150 ราย

• การจัดงานอาชีพ การฝึกงาน และการศึกษา

• ให้คำปรึกษาในการเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน

• ซ้อมการสัมภาษณ์งาน

• บริการที่รองรับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

• ให้ความช่วยเหลือในการสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาปริญญาโทและสถาบันอาชีพ

การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ:

• วางแผนเพื่อความสำเร็จในอาชีพ

• ระบุอาชีพที่สนใจและเป้าหมายที่ชัดเจน

• เอาชนะอุปสรรคเพื่อพัฒนาอาชีพ

• ทดสอบอาชีพโดยใช้การตัดสินทางวิชาการ

การฝึกฝนพิเศษด้านอาชีพ:

• การเขียนประวัติย่อ

• การสัมภาษณ์งาน

• การสร้างเครือข่าย

• การค้นหางาน

• มารยาททางธุรกิจบนโต๊ะอาหาร

• การตัดสินใจเลือกอาชีพ

• อาชีพสำหรับวิชาเอกเฉพาะ

ข้อกำหนด

ถึงแม้ว่าการเข้าร่วม Internship และ Co-ops จะไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษา แต่นักศึกษาทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม Internship มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อกำหนดและความคาดหวังสำหรับ Internship คือ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาจากบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีข้อกำหนดทางวิชาการใดๆ สำหรับหลักสูตร Internship ของ NIU College of Engineering & Engineering Technology (CEET)