Work Experience – Johnson Wales University

สาขาวิชาหลัก อาชีพที่สามารถเป็นได้ในอนาคต ตัวอย่างบริษัท
HOSPITALITY MANAGEMENT Tourism, Special Events, Food Service Operations Hilton Hotels, Heineken, Marriott
CULINARY ARTS Athletic Franchise Nutritionist, Food Product Developer, Restauranteur Facebook, Major League Baseball, Walt Disney World
BUSINESS/MANAGEMENT Financial Analyst, Entrepreneur, Commodity Merchandiser Nokia, Barclay Investments, JP Morgan

• ในปี ค.ศ.2014 ได้รับรางวัล William M. Burke Presidential สำหรับความเป็นเลิศในด้าน Experiential Education ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้โดย National Society for Experiential Education (NSEE)

• อันดับที่ 2 สำหรับการให้คำแนะนำด้านอาชีพในสหรัฐอเมริกาใน 2013 International Student Barometer Survey ซึ่งเป็นการสำรวจระดับประเทศจากนักศึกษามากกว่า 100,000 คน ใน 178 สถาบันการศึกษา

• จาก Internship ไปสู่การจ้างทำงาน – 55% ของนักศึกษาได้รับการเสนองานให้ทำหลังจบการฝึกงาน 78% ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างได้รับการเสนองาน เปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยที่ 63% ของมหาวิทยาลัยในประเทศ ซึ่งรายงานโดย National Association of Colleges and Employers (NACE) ในปีการศึกษา 2013-2014

บริการประสบการณ์การศึกษาและการทำงานของ JOHNSON & WALES EXPERIENTIAL

ผลประโยชน์

ที่ Johnson & Wales เราทราบความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน นี่เป็นเหตุผลที่หลักสูตร Internship เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศึกษา และเป็นเหตุผลที่มีนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตร Internship มากกว่า 2,500 คนในแต่ละปี

คุณจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาแบบเต็มจำนวนในขณะที่คุณประยุกต์ทฤษฎีที่ได้ศึกษาในห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณ

นอกจากนี้ คุณจะได้สร้างทักษะและประสบการณ์การทำงานจริงที่จะทำให้คุณดูโดดเด่นในสายตาผู้ว่าจ้างงาน

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพของเราเพื่อรับผลประโยชน์จากโอกาสในการฝึกงานในสาขาที่คุณเรียน

เข้าสู่หลักสูตร Internship

บริษัทชั้นนำสรรหาบุคคลากรจาก JWU เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ชื่นชอบการทำงานร่วมกับนักศึกษาฝึกงานของเรา คุณมีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมหลักสูตร Internship มากกว่า 1,000 ตำแหน่งที่จัดสรรไว้สำหรับนักศึกษาของ JWU โดยเฉพาะ

การเริ่มต้น

เราเปิดให้บริการตั้งแต่วันแรกของการเรียน ซึ่งทำให้คุณสามารถเริ่มต้นค้นหาหลักสูตร Internship ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการทำงานของคุณมากที่สุดได้ก่อนใคร

คุณจะพัฒนาความเข้าใจในสาขาวิชาของคุณอย่างลึกซึ้งผ่านข้อมูลอาชีพที่มากมาย, เครือข่ายโอกาสและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานบริษัทก่อนที่คุณจะจบการศึกษา

คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าเส้นทางอาชีพใดที่เหมาะสมกับทักษะและความต้องการของคุณมากที่สุด สร้างเป้าหมายที่ใช้ได้จริงเพื่อสร้างความเป็นไปได้ของอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในอุตสาหกรรมและบริษัทที่คุณต้องการจะทำงานด้วย

ข้อกำหนด

คะแนนเกรดเฉลี่ยที่กำหนดในการเข้าร่วมหลักสูตร Internship ของ Johnson & Wales แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา