UGO – Terms of Use


Điều khoản Sử dụng

Cập nhật lần cuối: Ngày 23 tháng 11 năm 2015

Mục đích và Cách sử dụng

ELS Educational Services, Inc. (“ELS”) cho phép truy cập các trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trang web, mã nhúng URL, hoặc ứng dụng của chúng tôi liên kết với Chính sách Bảo mật Quyền riêng tư này (gọi chung là “các trang web”), miễn phí cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của ELS. Để đảm bảo một môi trường an toàn, không gây khó chịu cho tất cả người dùng của chúng tôi, chúng tôi đã xây dựng Điều khoản sử dụng này, giải thích các quy tắc sử dụng các trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các trang web của chúng tôi, người dùng đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý và tuân theo các điều khoản quy định dưới đây.

Điều kiện hợp lệ

Các trang web của chúng tôi chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Người truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi dưới 18 tuổi bị nghiêm cấm. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng các trang web này bạn cam kết và đảm bảo rằng mình 18 tuổi hoặc lớn hơn.

Quyền sở hữu và Giấy phép Nội dung

Các trang web của chúng tôi và nội dung của các trang web được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia nước ngoài. ELS và cơ quan được cấp phép của ELS độc quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền lợi và lợi ích liên quan đến các nội dung đó, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn sẽ không thể xóa bỏ, thay đổi hoặc che giấu bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu khác đã được thông báo là được tích hợp hoặc có liên quan đến nội dung. Bạn không được cấp phép hoặc cấp quyền rõ rang hoặc ngụ ý đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của ELS hoặc các cơ quan được cấp phép của ELS.

Tùy thuộc vào việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này, ELS cho phép bạn tải về, xem và in ấn bất kỳ nội dung được đăng tải trên các trang web của chúng tôi, chỉ duy nhất cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn, và theo các điều khoản và hạn chế quy định trong Điều khoản sử dụng. Không có nội dung nào trên các trang web của chúng tôi có thể được tái bản, lưu trữ, thay đổi hoặc phân phối mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Yêu cầu cấp phép phải được gửi bằng văn bản đến văn phòng trụ sở chính của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây.

ELS Educational Services, Inc.

Người nhận: Bộ phận tiếp thị

7 Roszel Road

Princeton, NJ 08540-6306

Trách nhiệm

ELS không giám sát tất cả hoạt động trên các trang web của mình nhưng có toàn quyền giám sát đó.

(a) Bảo mật
Cấm người dùng vi phạm hoặc cố tình vi phạm các biện pháp bảo mật trên trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn:

• Sử dụng một mật khẩu giả hoặc mật khẩu của người dùng khác để truy cập dữ liệu không dành cho người dùng hoặc đăng nhập vào một máy chủ hoặc một tài khoản mà người dùng đó là không được phép truy cập;

• Tiết lộ mật khẩu hoặc cho phép một bên thứ ba sử dụng mật khẩu hoặc không thông báo cho ELS nếu mất mật khẩu;

• Cố gắng thăm dò, quét hay kiểm tra các lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng lưới hoặc vi phạm các biện pháp an toàn hay chứng thực mà không được ủy quyền phù hợp;

• Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua các phương tiện gây quá tải, “lụt”, “bom thư” hoặc “sập mạng lưới”;

• Gửi các email nguy hiểm, bao gồm cả chương trình khuyến mãi và/hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ;

• Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin; hoặc

• Chiếm quyền điều khiển tất cả hoặc một phần nội dung trang web, xóa hoặc thay đổi bất kỳ nội dung trang web, hoặc liên kết đến các trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

(b) Quy tắc chung
Người dùng chủ được sử dụng các trang web dành riêng cho các mục đích hợp pháp. Người dùng có thể không sử dụng các trang web để gửi, nộp hoặc truyền tải bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, phần mềm, nhạc, âm thanh, video, thông tin hoặc các tài liệu khác: (i) xâm phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân, quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc quyền công khai hay riêng tư của ELS, các công ty con và/hoặc chi nhánh, hoặc một bên thứ ba khác; (ii) vi phạm, hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi vi phạm luật hoặc quy định áp dụng hoặc sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (Iii) lừa đảo, giả mạo, lừa bịp; (iv) nói xấu, nói lời tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm; (v) khuyến khích phân biệt đối xử, sự cuồng tín, phân biệt chủng tộc, hận thù, quấy rối hoặc gây tổn hại đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào; (vi) có hành vi bạo lực hoặc đe dọa hay xúi giục hành vi bạo lực hoặc hành động đe dọa bất kỳ người nào khác; hoặc (vii) thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc gây tổn hại (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động quảng bá hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn liên quan đến việc sản xuất, mua bán vũ khí bất hợp pháp hoặc các chất bất hợp pháp).

(c) Các vi phạm
ELS có toàn quyền xác định việc sử dụng có vi phạm các quy tắc, và áp dụng các biện pháp phù hợp trong trường hợp xét thấy có hành vi vi phạm. Vi phạm an ninh hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. ELS sẽ điều tra sự cố có thể liên quan đến việc vi phạm và có thể tham gia, hợp tác, và tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định và truy tố những người dùng có liên quan đến hành vi vi phạm như vậy.

(d) Ngừng sử dụng
ELS có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của người dùng cho tất cả hoặc một phần của trang web mà không cần thông báo trước nếu có bất kỳ hành vi nào mà ELS tin rằng đã vi phạm điều khoản sử dụng, luật áp dụng, hoặc làm phương hại đến lợi ích của một người dùng khác.

Trình nộp

Chính sách của ELS là không chấp nhận hoặc xem xét bất kỳ loại ý tưởng hoặc tài liệu không mong muốn nào. Vui lòng KHÔNG trình nộp bất kỳ tài liệu nào. Nếu bạn vi phạm điều khoản cấm này, chúng tôi có toàn quyền xem xét tất cả các tài liệu được trình dưới hình thức không bảo mật và không có khiếu nại về quyền sở hữu hoặc quyền cá nhân. Tài liệu đó và tất cả các quyền đối với tài liệu đó thuộc sở hữu của chúng tôi, rõ ràng và không có bất kỳ khiếu nại của bạn hoặc người dùng khác, và chúng tôi sẽ có thể sử dụng các tài liệu đó vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả quảng cáo và khuyến mãi, mà không cần trả tiền hoặc chịu trách nhiệm với bất cứ ai, kể cả bạn.

Internet và Đường liên kết

ELS không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của các trang web của chúng tôi hoặc thông tin liên lạc của bạn với các trang web của chúng tôi trên internet. Nghiêm cấm việc liên kết các trang web khác với các trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ELS. Chúng tôi có thể cho phép một số liên kết thuận tiện, nhưng ELS không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web không liên kết mà trang web của ELS liên kết hoặc cho các tài liệu được bất kỳ người nào khác ngoài ELS đưa lên trang web của chúng tôi. Liên kết đến các trang web không liên kết hoặc tài nguyên nào không bao gồm chứng thực của ELS đối với các trang web hoặc tài nguyên hoặc các nội dung, sản phẩm hay dịch vụ có sẵn trên các trang web hoặc các nguồn đó. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất cho và nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên như vậy. ELS không cam kết hoặc bảo đảm về nội dung, tính đầy đủ và sự chính xác của các liên kết hoặc các trang web liên kết với trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các quy tắc của trang web và các chính sách bảo mật của các trang web liên kết có thể khác với các nguyên tắc của ELS và bạn cần đọc kỹ trước khi truy cập vào bất kỳ trang web nào khác.

Nghiêm cấm sử dụng

Nghiêm cấm việc gây cản trở hoặc phá họa các trang web, nội dung hoặc các biện pháp bảo mật trên trang web của chúng tôi hoặc quấy rối hay hạ thấp uy tín của ELS hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nhân sự của chúng tôi. Không gửi email nguy hiểm (thư rác) trực tiếp hoặc thông qua trang web của chúng tôi.

Thông báo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA)

ELS Educational Services, Inc. sở hữu, bảo vệ và thực thi quyền tác giả đối với các tài liệu do chúng tôi sáng tạo và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Các trang web của chúng tôi bao gồm các tài liệu của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, các cổng thông tin và thư mục của bên thứ ba. Kết quả là, tài liệu của bên thứ ba, không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của ELS, được bao gồm hoặc liên kết đến các trang web của chúng tôi hoặc được lưu trữ hoặc truyền qua các trang web của ELS. Theo hiểu biết tốt nhất của ELS, các tài liệu này không vi phạm bản quyền của người khác. Sau khi nhận được thông báo vi phạm cáo buộc hợp lệ (đoạn tiếp theo giải thích về cách thức gửi thông báo), ELS sẽ phản hồi nhanh chóng bằng cách xóa bỏ và vô hiệu hóa quyền truy cập vào các tài liệu bị tuyên bố là vi phạm hoặc bằng cách xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các liên kết đến tài liệu này. Chính sách của ELS là chấm dứt mối quan hệ với các bên thứ ba liên tục vi phạm bản quyền của người khác khi ELS biết rằng các bên đó liên tục vi phạm trong việc sử dụng các trang web của ELS, các liên kết, hoặc các hệ thống lưu trữ và truyền thông và mạng.

Cách Gửi Thông báo Khiếu nại Vi phạm

Nếu bạn tin rằng sản phẩm của bạn đã bị sao chép vi phạm bản quyền, xin vui lòng cung cấp Thông báo bằng văn bản các thông tin sau đây cho Đại lý của ELS dưới đây:

(1.) Xác nhận sản phẩm đã được cấp bản quyền (hoặc một danh sách các sản phẩm có bản quyền) mà bạn cho là đã bị xâm phạm;

(2.) Mô tả tài liệu bạn khiếu nại là vi phạm và cung cấp đủ chi tiết giúp chúng tôi tìm thấy tài liệ đó trên trang web của chúng tôi;

(3.) Địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bạn;

(4.) Một bản cam kết rằng bạn tin rằng bạn, đại lý của bạn hoặc pháp luật không ủy quyền việc sử dụng đang tranh chấp;

(5.) Một bản cam kết rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác, và chịu sự chế tài của pháp luật về tội khai man, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền cho sản phẩm đó; và,

(6.) Chữ ký điện tử hay chữ ký tay của bạn hoặc Chữ ký điện tử hay chữ ký tay của đại diện được ủy quyền để thay mặt bạn.

Đại lý được ủy quyền của ELS để nhận Thông báo Khiếu nại về Vi phạm bản quyền như sau:

Nhà cung cấp dịch vụ: ELS Educational Services, Inc.

Tên Đại lý nhận Thông báo: Rita Pauls

Qua Thư: 7 Roszel Rd, Princeton, NJ 087540

Qua điện thoại: (609) 759-5371

Qua Fax: (609) 524-9870

Email: rita.pauls@berlitz.de

ELS tuân thủ đầy đủ các quy trình được nêu trong DMCA liên quan đến thông báo phù hợp của người dùng và bên khiếu nại, chấp nhận thông báo khiếu nại, và theo quy định, “rút lại” các tài liệu vi phạm bị cáo buộc. Tham khảo Quy định DMCA của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf.

Tuyên bố Phủ nhận chung

CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ NỘI DUNG TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP THEO TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM CÓ TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG GIỚI HẠN BỞI ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN, ELS CÔNG KHAI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN LỢI KHÔNG CÔNG KHAI HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC QUYỀN SỞ HỮU KHÁC, KHÔNG NHIỄM VIRUS MÁY TÍNH, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC TRONG QUÁ TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

ELS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB VÀ NỘI DUNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP KHÔNG GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. ELS KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI NỘI DUNG THU ĐƯỢC TỪ CÁC TRANG WEB HAY TÍNH CHÍNH XÁC, ĐÚNG HẠN, TÍNH HOÀN THIỆN HAY ĐỘ TIN CẬY CỦA MỌI NỘI DUNG CỦA ELS HOẶC THÔNG TIN THU ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB NÀY.

ELS KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CAM KẾT RẰNG CÁC TẬP TIN CÓ THỂ TẢI VỀ TỪ TRANG WEB SẼ KHÔNG NHIỄM CÁC LOẠI VIRUS, WORMS, TROJAN HOẶC MÃ VIRUS KHÁC CÓ THỂ MANG TÍNH LÂY NHIỄM HOẶC PHÁ HỦY MÁY TÍNH CỦA BẠN. ELS KHÔNG NHẬN BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM HAY RỦI RO NÀO TRONG VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho ELS, chủ sở hữu, công ty con, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý, chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, và các chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí kế toán và pháp lý hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc nội dung trang web, hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Giới hạn Trách nhiệm

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, VỚI PHẠM VI CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA LUẬT PHÁP, TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRANG WEB THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN. ELS cũng như bất kỳ bên liên quan nào khác liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, hoặc cung cấp các trang web hoặc nội dung của trang web sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, có tính răn đe, thiệt hại trong tương lai hoặc các thiệt hại khác, BAO GỒM TỔN THẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HAY MẤT UY TÍN, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, THIỆT HẠI MÁY TÍNH HOẶC HỆ THỐNG HỎNG HOẶC CHI PHÍ DÀNH CHO SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng hoặc từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc nội dung, cho dù dựa trên các điều khoản bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả do sơ suất), sơ suất, trách nhiệm sản phẩm hoặc các quy định pháp lý khác, và cho dù ELS được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy hay không, ngay cả khi một biện pháp giới hạn được nêu trong tài liệu này không phù hợp với mục đích thiết yếu của mình. ELS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ THỨ BA CHO MỌI NỘI DUNG BÊN THỨ BA TẢI LÊN HOẶC TẢI XUỐNG TỪ CÁC TRANG WEB. Trong mọi trường hợp, ELS không chịu trách nhiệm liên đới phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng hoặc từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc nội dung vượt quá hai mươi lăm đô la Mỹ ($ 25).

Luật pháp có thể không cho phép loại trừ trách nhiệm đối với một số loại thiệt hại nhất định. Theo đó, một số hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp nghiêm cấm. Trong trường hợp đó, trách nhiệm của ELS sẽ được hạn chế đến mức tối đa cho phép bởi pháp luật hiện hành.

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web, hoặc với Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ chính sách khác áp dụng cho các trang web, lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng sử dụng các trang web. Lựa chọn duy nhất này tách biệt và độc lập với bất kỳ điều khoản nào khác giới hạn trách nhiệm của ELS hoặc biện pháp khắc phục của bạn.

Luật Áp dụng

Các trang web của chúng tôi thuộc quyền kiểm soát của ELS ở New Jersey, Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng các trang web, cho dù bạn đang sống ở đâu trên thế giới này, bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng này và bất kỳ hành động liên quan nào sẽ chịu sự chi phối của pháp luật của Bang New Jersey mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Quyền tài phán và địa điểm tài phán xử lý bất kỳ vấn đề liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ là tòa án tiểu bang và tòa án liên bang đặt tại New Jersey, và theo đó mỗi bên từ chối mọi sự phản đối về quyền tài phán và địa điểm tài phán tại các tòa án đó.

Chấp thuận

Bằng cách sử dụng các trang web, người dùng chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Điều khoản sử dụng chi phối việc sử dụng và tất cả các kết quả thực hiện.

Chỉnh sửa

ELS bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi đối với các trang web và các điều khoản và điều kiện quy định trong Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu chúng tôi sửa đổi Điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ đăng các sửa đổi trên các trang web. Việc tiếp tục sử dụng các trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các chỉnh sửa đối với Điều khoản và Điều kiện này.

Các Điều khoản khác

Nếu bất cứ phần nào trong Điều khoản sử dụng trái pháp luật, mất hiệu lực thực hiện hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được cho là tách biệt hoàn toàn với Điều khoản sử dụng và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều kiện và điều khoản nào còn lại. Điều khoản sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa ELS và bạn liên quan đến việc sử dụng các trang web.

Cảnh báo:

VIỆC VI PHẠM CÁC QUY TẮC NÀY TRONG KHI SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA ELS SẼ CẤU THÀNH HÀNH VI PHẠM PHÁP VÀ/HOẶC VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA ELS VÀ CÓ THỂ DẪN TỚI CÁC BIỆN PHÁP TỐ TỤNG CHỐNG LẠI BẠN.