Help

เลือกหัวข้อหนึ่งจากรายการหัวข้อด้านล่าง เพื่ออ่านคำตอบสำหรับคำถามบางข้อที่ถามกันบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ ELS และหลักสูตรภาษาอังกฤษของเรา

เอกสารรับรองด้านการเงินคืออะไร

ใบสมัครของคุณจะต้องมีเอกสารรับรองด้านการเงินแนบไปด้วย โดยเอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินพอสำหรับค่าอยู่อาศัยและค่าเล่าเรียนในขณะที่คุณกำลังเรียนที่ศูนย์ภาษาของELS ถ้าจะมีคนในครอบครัวของคุณเดินทางไปกับคุณด้วยโดยใช้วีซ่าผู้ติดตามนักเรียน (F-2) เอกสารนั้นจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินพอเป็นค่าอยู่อาศัยของคนเหล่านั้นด้วย เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเอกสารรับรองด้านการเงินได้

 • ใบแจ้งยอดเงินธนาคารในปัจจุบันหรือจดหมายจากธนาคารของคุณ (ต้นฉบับ) เป็นภาษาอังกฤษ
 • ทั้งจดหมาย/หนังสือรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินจากบิดามารดาของคุณหรือบุคคลอื่น โดยระบุว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในระหว่างที่คุณศึกษาอยู่ที่ศูนย์ภาษาของELS และใบแจ้งยอดเงินธนาคาร (หรือจดหมายจากธนาคาร) ที่ระบุว่าบุคคลนั้นมีฐานะทางการเงินพอที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคุณได้
 • จดหมายรับรองการสนับสนุนด้านการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากบริษัทผู้ว่าจ้างคุณ
 • จดหมายให้ทุน (ต้นฉบับ) เป็นภาษาอังกฤษจากรัฐบาลของคุณหรือองค์กรอื่น

เนื่องจากคุณจำเป็นจะต้องแสดงเอกสารทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่กงสุลของสหรัฐฯ เมื่อสมัครขอวีซ่านักเรียนเราขอแนะนำให้คุณขอเอกสารทางการเงินทั้งหมดเป็นจำนวนเพียงพอที่จะใช้แสดงให้แก่ศูนย์ภาษาELS และใช้ในการสมัครขอวีซ่า

ด้านบน

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร

ในการสมัครเรียนในหลักสูตรใดก็ตามของศูนย์ภาษา ELS คุณจำเป็นต้องส่งเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มการสมัครที่กรอกและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าธรรมเนียมการสมัครซึ่งจะไม่มีการคืนให้
 • เอกสารรับรองฐานะทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของคุณ หน้าที่มีชื่อและวันเดือนปีเกิดของคุณ
 • เงินมัดจำค่าที่พัก (ถ้าต้องการให้ ELS จัดหาที่พักให้)
 • ค่าธรรมเนียมการไปรับที่สนามบิน (ถ้าขอให้ไปรับ)
 • ค่าจัดส่งเอกสารแบบด่วน (ถ้าขอให้ส่งด่วน)

เมื่อศูนย์ภาษา ELS ได้รับเอกสารการสมัครทั้งหมดของคุณและเงินมัดจำแล้ว เราจะเดินเรื่องใบสมัครของคุณภายในสองวันทำการ หลังจากนั้นเราจะส่งเอกสารการยอมรับเข้าเรียนรวมทั้งI-20 ให้แก่คุณ โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห์ก่อนที่คุณจะได้รับเอกสารการยอมรับคุณเข้าเรียนถ้าคุณจำเป็นต้องได้รับเอกสารดังกล่าวเร็วขึ้นคุณสามารถขอให้เราส่งเอกสารให้คุณโดยใช้ไปรษณีย์ด่วนได้ขอให้ระบุความต้องการดังกล่าวบนใบสมัครของคุณ

คุณสามารถใช้ใบสมัครทางออนไลน์เพื่อส่งแบบฟอร์มการสมัครของคุณถึงเรา โดยไปที่ http://apply.els.com คุณยังสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครถึงเราทางไปรษณีย์ โดยขอให้ส่งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้

ELS Language Centers
Central Admissions
7 Roszel Road
Princeton, New Jersey
08540 USA

ด้านบน

ปิดรับสมัครเมื่อไหร่

ไม่มีกำหนดการปิดรับการสมัคร ยิ่งคุณส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนถึงเราเร็วเท่าไหร่ สำนักงานรับนักศึกษาของศูนย์ภาษา ELS ก็จะสามารถเดินเรื่องการสมัครของคุณได้เร็วเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการรับเอกสารการตอบรับ ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์ม I-20 (จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่านักเรียนของคุณ) และข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาที่ ELS

ด้านบน

ฉันจะจองที่พักได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องการที่พัก คุณควรส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วของคุณมายัง ELS อย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนการเดินทางมาถึงของคุณ

มีผู้ต้องการที่พักในหอพักนักศึกษาจำนวนมาก เราจะจัดการจองที่พักให้แก่ผู้สมัครที่ส่งคำขอพร้อมเงินมัดจำเรียงตามลำดับที่เราได้รับ

ถ้าคุณต้องการพักร่วมกับครอบครัวชาวอเมริกัน กรุณาส่งใบสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่เราจะได้จัดให้คุณพักกับครอบครัวที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ (ความต้องการเหล่านี้ได้มาจากส่วน “ที่พัก” ในแบบฟอร์มการสมัครเรียนกับ ELS ของคุณ)

คุณจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวที่คุณจะอาศัยอยู่ด้วยภายในเวลา 21 วัน ก่อนวันเริ่มเรียนหลักสูตรของคุณ

ด้านบน

ฉันควรใช้วิธีไหนในการจ่ายเงิน

จะต้องชำระค่าเดินเรื่องใบสมัครของคุณและเงินมัดจำทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมและเงินมัดจำต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครเรียนกับ ELS ถ้าคุณไม่ต้องการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน ELS ยังรับเช็คที่ออกโดยธนาคารของสหรัฐฯ ธนาณัติ หรือเช็คเงินสดด้วย โดยขอให้สั่งจ่ายในนาม ELS Language Centers

สามารถชำระค่าเล่าเรียนโดยใช้วิธีการชำระเงินทั้งหมดข้างต้นได้ หรือจะจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารก็ได้

ด้านบน

หลักสูตรต่างๆ เริ่มเมื่อไหร่

Schedule A:
2014
January 13
February 10
March 10
April 7
May 5
June 2
June 30
July 28
August 25
September 22
October 20
November 17
December 15

Schedule A Centers:
Berkeley, CA
Boston-Newton, MA
Cincinnati, OH
Clemson, SC
Cleveland, OH
DeKalb, IL
Denver, CO
Fort Wayne, IN
Fredericksburg, VA
Grand Rapids, MI
Houston, TX
Melbourne, FL
Nashville, TN
New Haven, CT
NYC/Manhattan, NY
NY/Riverdale, NY
Orlando, FL
Philadelphia, PA
Rochester, NY
San Antonio, TX
Santa Barbara, CA
Santa Monica, CA
Seattle, WA
Silicon Valley, CA
St. Louis, MO
St. Paul, MN
St. Petersburg, FL
Thousand Oaks, CA

Schedule B:
2014
January 6
February 3
March 3
March 31
April 28
May 26
June 23
July 21
August 18
September 15
October 13
November 10
December 8

Schedule B Centers:
Atlanta, GA
Boston-Downtown, MA
Bristol, RI
Charlotte, NC
Chicago, IL
Columbus, NC
Dallas, TX
Garden City, NY
Grand Forks, ND
Honolulu, HI
Houston-Clear Lake, TX
Indianapolis, IN
Johnson City, TN
La Verne, CA
Lubbock, TX
Miami, FL
Milwaukee, WI
Oklahoma City, OK
Pittsburgh, PA
Portland, OR
Ruston, LA
San Diego, CA
San Francisco-Downtown, CA
San Francisco-North Bay, CA
Santa Cruz, CA
Tacoma, WA
Tampa, FL
Teaneck, NJ
Washington, DC


ด้านบน

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร

ค่าเล่าเรียนปี 2557

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (30 คาบ/สัปดาห์): ค่าเล่าเรียนต่อคอร์ส 4 สัปดาห์: US$1790
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (30 คาบ/สัปดาห์): ค่าเล่าเรียนต่อคอร์ส 4 สัปดาห์: US$1680
 • หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ®iBT

  ตัวเลือกที่ 1: 3 คอร์ส (12 สัปดาห์ 30 คาบต่อสัปดาห์ รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเอกสาร และค่าสอบ TOEFL®iBT อย่างเป็นทางการ) ค่าเล่าเรียน: US$5925

  ตัวเลือกที่ 2: 2 คอร์ส (8 สัปดาห์ 30 คาบต่อสัปดาห์ รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเอกสาร) ค่าเล่าเรียน: US$3970

  ตัวเลือกที่ 3: 1 คอร์ส (4 สัปดาห์ 30 คาบต่อสัปดาห์ รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเอกสาร) ค่าเล่าเรียน: US$2040
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (30 คาบ/สัปดาห์): ค่าเล่าเรียนต่อคอร์ส 4 สัปดาห์: US$1680
 • หลักสูตรกึ่งเข้มข้น (20 คาบ/สัปดาห์): ค่าเล่าเรียนต่อคอร์ส 4 สัปดาห์: US$1410
 • หลักสูตร American Explorer (15 คาบ/สัปดาห์): ค่าเล่าเรียนต่อคอร์ส 4 สัปดาห์: US$1350

ค่าธรรมเนียมปี 2557

 • ค่าสมัคร: $165 ($100 สำหรับที่แมนฮัตตัน จูลิอาร์ด ริเวอร์เดล วอชิงตันดีซี และการ์เดนซิตี้)
 • ค่าส่งไปรษณีย์ด่วน: $110 สำหรับระหว่างประเทศ/$65 สำหรับภายในประเทศ (ถ้าขอมา)
 • เอกสารและเทคโนโลยี: $85 ต่อคอร์สที่เรียน
 • แผนประกันสุขภาพของนักเรียน ELS: $150 ต่อคอร์ส 4 สัปดาห์
 • เงินมัดจำการจองที่พัก: $200 ต่อคอร์ส เมื่อขอให้ ELS จัดการหาที่พักให้ ($400 สำหรับ ELS ที่นิวยอร์ก-แมนฮัตตัน, ELS Washington-DC)

ด้านบน

ฉันจะขอวีซ่านักเรียนได้อย่างไร

กฎหมายว่าด้วยการอพยพของสหรัฐฯ กำหนดว่า คุณต้องเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วีซ่านักเรียน (F-1) ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราว ถ้าคุณต้องการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นและกึ่งเข้มข้นของเรา กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อนุญาตให้ศูนย์ภาษา ELS รับนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีสถานะเป็นผู้อพยพได้

ในการขอวีซ่านักเรียน F-1 คุณจะต้องแสดงเอกสารบางอย่างแก่สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคุณในการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และการกลับสู่ประเทศของคุณหลังจากที่คุณจบการศึกษาแล้ว เอกสารที่คุณจำเป็นต้องมี ได้แก่ I-20 ที่ได้จาก ELS เอกสารรับรองด้านการเงิน หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ และหลักฐานต่างๆ ที่ผูกพันคุณกับประเทศของคุณ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องวีซ่ายังจะสัมภาษณ์คุณเป็นการส่วนตัวด้วย เราขอแนะนำให้คุณนัดสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าอย่างน้อย 60-120 วันก่อนวันที่คุณตั้งใจจะเริ่มการเรียนของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่านักเรียน รวมทั้งใบสมัครวีซ่าที่คุณต้องกรอก มีให้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ และเว็บไซต์ของสถานกงสุลสหรัฐฯ โดยคุณสามารถไปที http://usembassy.state.gov/.

ด้านบน

ทำอย่างไรจึงจะได้ I-20

เมื่อคุณสมัครเรียนกับศูนย์ภาษา ELS ขอให้คุณระบุบนใบสมัครด้วยว่าคุณต้องการ I-20 นอกจากนี้ คุณยังต้องส่งเอกสารต่างๆ มากับใบสมัครของคุณ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความรับผิดชอบทางการเงิน คุณต้องมีเงินพอที่จะชำระค่าเล่าเรียนจำนวนหนึ่งคอร์ส ค่าอยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ

ด้านบน