İngilizce Seviyesi Sınıflar ve Düzeyler İngilizce Seviyesi

ELS Müfredatı, İngilizce öğreniminizi 12 ayrı yeterlilik İngilizce seviyesine ayırır.

ELS, dinleme, konuşma, okuma, yazma, sözcük hazinesi, gramer ve telaffuz dahil olmak üzere İngilizcenin bütün yönleri üzerinde öğretim sağlar. Yeni öğrenciler merkeze geldiklerinde test edilip 12 yeterlilik İngilizce seviyesinden birine yerleştirilirler: Düzey 101-112. Her düzey, öğretmen liderliğinde haftada 20-30 ders saatinden oluşur ve dört hafta sürer.

Dönem süresinceki deneyimleriniz arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Sınıf çalışması—öğretmenle ve diğer öğrencilerle aktif tartışmalar; konuşma ödevleri
  • Dinleme egzersizleri (bantlar, yazılım, skeçler ve rol oyunları ile)
  • Yazma becerisi geliştirme (egzersizler ve yazma ödevleri aracılığıyla)
  • Kısa sınavlar, testler ve yazılı öğretmen yorumları aracılığıyla, kaydettiğiniz ilerlemeye ilişkin sık sık geri bildirim
  • Dil Teknolojisi Merkezi Language Technology Center (DTM) aracılığıyla kişisel dil hedeflerinize ulaşma olanağı
  • Contact America! kapsamındaki etkinlikler ve geziler aracılığıyla gerçek yaşam dil pratiği

Bir Sonraki İngilizce Seviyesine İlerleme

Her dört haftalık dönem sonunda, o düzeyin gereksinimlerini başarıyla yerine getiren öğrenciler bir sonraki ELS düzeyine ilerleyip hemen yeni döneme başlarlar.
Bu değerlendirme için kullanılan ölçümlere aşağıdakiler dahil olmakla birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

  • Becerilerin sınıf içinde sergilenmesi
  • Kısa sınavlar ve testler
  • Ev ödevleri
  • Standartlaştırılmış Düzey Testleri (final sınavları)

ELS Dil Kursunu Kimler Almalı?

ELS programları, İngilizcesini ilerletmek isteyen herkesin gereksinimlerini karşılar. Bir üniversite veya yüksek okulda öğrenim görmek isteyenler Yoğun İngilizce Programımızın Akademik Amaçlı İngilizce (AAİ) dalını alırlar. ABD’de 600’den fazla üniversite ve yüksek okul, giriş için İngilizce yeterliğinin kanıtı olarak ileri bir AAİ düzeyinin (Düzey 109 veya 112) bitirilmesini kabul etmektedir İngilizcelerini kişisel veya profesyonel nedenlerle ilerletmek isteyenler Yoğun İngilizce Programının Genel İngilizce (Gİ) dalından yararlanacaktır. Gerek AAİ gerekse Gİ programları haftada 30 saattir. Çalışmak için vakitleri daha az olanlar için ELS haftada 20 saatlik orta seviye İngilizce programı yani yarı yoğun program sunar.

Legend

These abilities and options apply to both English for Academic Purposes and General English Programs.

These abilities and options apply to English for Academic Purposes, GMAT® Prep Program, GRE® Prep Program and Business English students who receive more reading and writing as part of a balanced curriculum.

Level Ability Upon Completion Options upon Completion
101 102

Knows a few words and phrases

Can respond to simple questions and directions

102 103

Has a basic ability to communicate in everyday situations

Can understand English when spoken slowly and clearly

104 105

Understands most questions and statements at normal speaking speed

Can carry on conversations with native speakers

Can use English to shop, order food in restaurants, and ask for directions

105 106

Can communicate facts and opinions

Is learning to discuss and argue in a culturally acceptable way

Can begin Business English Program

Can begin the Complete Prep Program for the TOEFL® iBT.

107 108

Can use English with growing accuracy and fluency, including reading and writing

Can participate fully in most conversations

Is qualified to take a University Certificate Program at participating ELS location

Can conduct business in English on a basic level

108 109

Is prepared for most social situations

Knows the meaning of a wide range of idioms

Can maintain extended conversations with native speakers

Can earn college credit or enroll concurrently in a university

Is prepared to enter a two-year college (Only English for Academic Purposes students who complete Level 109)

110 111 112

Can speak and understand English with ease

Is proficient enough in reading and writing to satisfy professional and university requirements (EAP students)

Is prepared to begin a four-year American college or university degree program (only English for Academic Purposes students who complete Level 112)

Can conduct business competently in English