การทดสอบก่อนเดินทางมาถึง (PAT)

ทำแบบทดสอบ PAT เพื่อประเมินระดับความรู้ภาษาอังกฤษของคุณในปัจจุบัน

ELS ได้จัดทำแบบทดสอบก่อนเดินทางมาถึง (Pre-Arrival Test หรือ PAT) ขึ้น เพื่อช่วยให้คุณวางแผนได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ PAT เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และไม่แพง เพื่อประเมินความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในปัจจุบันของคุณ เมื่อคุณได้ผลสอบแล้ว คุณจะรู้ว่าจะต้องใช้เวลาแค่ไหนในการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรหนึ่งๆ คุณยังจะทราบด้วยว่าคุณมีสิทธิ์เรียนในหลักสูตรขั้นสูงของ ELS เช่น หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL® iBT และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหรือไม่

คุณสามารถทำแบบทดสอบ PAT ที่สำนักงานตัวแทนที่ปรึกษาของเราแห่งใดก็ได้ที่มีอยู่ทั่วโลก การทดสอบก่อนเดินทางมาถึง ได้แก่

  • การประเมินทักษะหลักด้านภาษาอังกฤษ – PAT เป็นแบบทดสอบออนไลน์ที่วัดความสามารถด้านไวยากรณ์ การฟัง การพูด และการเขียน โดยใช้เวลาทำประมาณ 30-50 นาที
  • ทราบผลทันที – คอมพิวเตอร์จะรายงานคะแนนทักษะด้านไวยากรณ์และการฟังให้คุณทราบทันที
  • คะแนนจากครูผู้สอน – ทราบคะแนนทักษะด้านการพูดและการเขียนของคุณภายในเวลา 72 ชั่วโมง จากครูผู้สอนของเราที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีแล้ว

หาที่ปรึกษาเดี๋ยวนี้ และดูว่าคุณจะทำแบบทดสอบ PAT ได้เมื่อไหร่และที่ไหนบ้าง