ฉันจะขอวีซ่านักเรียนได้อย่างไร

กฎหมายว่าด้วยการอพยพของสหรัฐฯ กำหนดว่า คุณต้องเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วีซ่านักเรียน (F-1) ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราว ถ้าคุณต้องการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นและกึ่งเข้มข้นของเรา กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อนุญาตให้ศูนย์ภาษา ELS รับนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีสถานะเป็นผู้อพยพได้

ในการขอวีซ่านักเรียน F-1 คุณจะต้องแสดงเอกสารบางอย่างแก่สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคุณในการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และการกลับสู่ประเทศของคุณหลังจากที่คุณจบการศึกษาแล้ว เอกสารที่คุณจำเป็นต้องมี ได้แก่ I-20 ที่ได้จาก ELS เอกสารรับรองด้านการเงิน หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ และหลักฐานต่างๆ ที่ผูกพันคุณกับประเทศของคุณ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องวีซ่ายังจะสัมภาษณ์คุณเป็นการส่วนตัวด้วย เราขอแนะนำให้คุณนัดสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าอย่างน้อย 60-120 วันก่อนวันที่คุณตั้งใจจะเริ่มการเรียนของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่านักเรียน รวมทั้งใบสมัครวีซ่าที่คุณต้องกรอก มีให้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ และเว็บไซต์ของสถานกงสุลสหรัฐฯ โดยคุณสามารถไปที่ http://www.usembassy.gov/

ทำอย่างไรจึงจะได้ I-20

เมื่อคุณสมัครเรียนกับศูนย์ภาษา ELS ในสหรัฐอเมริกา ขอให้คุณระบุบนใบสมัครด้วยว่าคุณต้องการ I-20 นอกจากนี้ คุณยังต้องส่งเอกสารต่างๆ มากับใบสมัครของคุณ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความรับผิดชอบทางการเงิน คุณต้องมีเงินพอที่จะชำระค่าเล่าเรียนจำนวนหนึ่งคอร์ส ค่าอยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ

Please note, F-1 visas are not applicable for any ELS camp program.

ฉันจะขอวีซ่านักเรียนได้อย่างไร

กฎหมายว่าด้วยการอพยพของสหรัฐฯ กำหนดว่า คุณต้องเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วีซ่านักเรียน (F-1) ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราว ถ้าคุณต้องการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นและกึ่งเข้มข้นของเรา กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อนุญาตให้ศูนย์ภาษา ELS รับนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีสถานะเป็นผู้อพยพได้

ในการขอวีซ่านักเรียน F-1 คุณจะต้องแสดงเอกสารบางอย่างแก่สถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคุณในการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และการกลับสู่ประเทศของคุณหลังจากที่คุณจบการศึกษาแล้ว เอกสารที่คุณจำเป็นต้องมี ได้แก่ I-20 ที่ได้จาก ELS เอกสารรับรองด้านการเงิน หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ และหลักฐานต่างๆ ที่ผูกพันคุณกับประเทศของคุณ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องวีซ่ายังจะสัมภาษณ์คุณเป็นการส่วนตัวด้วย เราขอแนะนำให้คุณนัดสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าอย่างน้อย 60-120 วันก่อนวันที่คุณตั้งใจจะเริ่มการเรียนของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่านักเรียน รวมทั้งใบสมัครวีซ่าที่คุณต้องกรอก มีให้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ และเว็บไซต์ของสถานกงสุลสหรัฐฯ โดยคุณสามารถไปที่ http://www.usembassy.gov/

ทำอย่างไรจึงจะได้ I-20

เมื่อคุณสมัครเรียนกับศูนย์ภาษา ELS ในสหรัฐอเมริกา ขอให้คุณระบุบนใบสมัครด้วยว่าคุณต้องการ I-20 นอกจากนี้ คุณยังต้องส่งเอกสารต่างๆ มากับใบสมัครของคุณ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความรับผิดชอบทางการเงิน คุณต้องมีเงินพอที่จะชำระค่าเล่าเรียนจำนวนหนึ่งคอร์ส ค่าอยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ