การไปรับที่สนามบิน

ELS จะจัดการรับส่งคุณที่สนามบิน เมื่อคุณเดินทางมาถึง ก่อนที่คุณจะออกเดินทางมา คุณจะต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทางของคุณให้ ELS ทราบ ค่าใช้จ่ายในการไปรับที่สนามบินแตกต่างกันไปตามแต่ละสนามบิน

การจัดส่งเอกสารแบบด่วน

การจัดส่งเอกสารแบบด่วนเป็นบริการส่งเอกสารที่รวดเร็วที่สุด โดยเราใช้บริการของ DHL Express Courier การส่งเอกสารประเภทนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับเอกสารและจดหมายที่ต้องถึงมือผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว บริการนี้จะรับประกันการส่งภายในชั่วเวลาข้ามคืน นอกจากการได้รับเอกสารภายในระยะเวลาอันสั้นแล้ว คุณยังจะได้รับข้อมูลการติดตามเอกสาร เพื่อให้คุณหาได้ว่าเอกสารของคุณอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมาถึงมือคุณ โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก

ราคา – DHL Express Courier

ระหว่างประเทศ $95
สหรัฐฯ/ภายในประเทศ $55

การจัดส่งเอกสารแบบด่วน

การจัดส่งเอกสารแบบด่วนเป็นบริการส่งเอกสารที่รวดเร็วที่สุด โดยเราใช้บริการของ DHL Express Courier การส่งเอกสารประเภทนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับเอกสารและจดหมายที่ต้องถึงมือผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว บริการนี้จะรับประกันการส่งภายในชั่วเวลาข้ามคืน นอกจากการได้รับเอกสารภายในระยะเวลาอันสั้นแล้ว คุณยังจะได้รับข้อมูลการติดตามเอกสาร เพื่อให้คุณหาได้ว่าเอกสารของคุณอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมาถึงมือคุณ โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก

ราคา – DHL Express Courier

ระหว่างประเทศ $95
สหรัฐฯ/ภายในประเทศ $55