ค่าแผนประกันสุขภาพนักเรียน

นักเรียนทุกคนของ ELS ต้องมีประกันสุขภาพขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพของคุณ (เป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่คุณศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ คุณจะต้องซื้อแผนประกันสุขภาพนักเรียนของ ELS ราคาแผนประกันสุขภาพนักเรียนที่เสนอให้แก่นักเรียนของ ELS สำหรับระยะเวลา 4 สัปดาห์อยู่ที่ $135 โดยค่าประกันที่จ่ายไปนั้นไม่สามารถเรียกคืนได้ คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพนักเรียน เมื่อคุณเดินทางมาถึงศูนย์ของเรา

ค่าใช้จ่าย

ราคาแผนประกันสุขภาพนักเรียนของ ELS สำหรับระยะเวลา 4 สัปดาห์อยู่ที่ $135

Please note all junior camps and executive courses automatically include ELS medical insurance within the prices.

ค่าแผนประกันสุขภาพนักเรียน

นักเรียนทุกคนของ ELS ต้องมีประกันสุขภาพขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพของคุณ (เป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่คุณศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ คุณจะต้องซื้อแผนประกันสุขภาพนักเรียนของ ELS ราคาแผนประกันสุขภาพนักเรียนที่เสนอให้แก่นักเรียนของ ELS สำหรับระยะเวลา 4 สัปดาห์อยู่ที่ $135 โดยค่าประกันที่จ่ายไปนั้นไม่สามารถเรียกคืนได้ คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพนักเรียน เมื่อคุณเดินทางมาถึงศูนย์ของเรา

ค่าใช้จ่าย

ราคาแผนประกันสุขภาพนักเรียนของ ELS สำหรับระยะเวลา 4 สัปดาห์อยู่ที่ $135