ชั้นเรียนและระดับการเรียน

หลักสูตรการสอนของ ELS จัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษออกเป็น 12 ระดับตามความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ELS สอนทุกทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง เมื่อเดินทางมาถึงศูนย์ของเรา นักเรียนใหม่จะได้รับการทดสอบและจัดให้เข้าเรียนในระดับใดระดับหนึ่งจาก 12 ระดับ: ระดับ 101-112 แต่ละระดับประกอบด้วยการเรียนกับครูผู้สอนจำนวน 20-30 คาบต่อสัปดาห์ โดยแต่ละระดับมีระยะเวลาสี่สัปดาห์

ในระหว่างการเรียน จะมี:

  • งานในห้องเรียน – การปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและนักเรียนคนอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ และการฝึกพูด
  • การฝึกหัดความเข้าใจจากการฟัง (จากเทป ซอฟต์แวร์ ละคร และการแสดงบทบาทสมมติ)
  • การพัฒนาทักษะการเขียน (โดยแบบฝึกหัดและการบ้าน)
  • คุณจะทราบความคืบหน้าของคุณเป็นประจำ โดยการทำข้อสอบย่อย ข้อสอบใหญ่ และความคิดเห็นจากครูผู้สอน
  • โอกาสในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวด้านภาษา โดยใช้ ศูนย์เทคโนโลยีภาษา (LTC)
  • การฝึกหัดจากประสบการณ์จริงผ่านทางกิจกรรมและการเดินทางท่องเที่ยวกับโครงการ Contact America!

การเลื่อนระดับ

เมื่อสิ้นสุดคอร์สสี่สัปดาห์ นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับระดับนั้นจะได้รับการเลื่อนขั้นไปยังระดับต่อไปของ ELS และเริ่มการเรียนคอร์สใหม่ต่อไปทันที

การทดสอบที่จะใช้วัดว่านักเรียนมีคุณสมบัติพอที่จะเลื่อนระดับได้หรือไม่นั้น ได้แก่ (แต่อาจมีมากกว่านี้):

  • การแสดงให้เห็นถึงทักษะต่างๆ ของนักเรียนในระหว่างการเรียน
  • การสอบย่อยและสอบใหญ่
  • การบ้าน
  • การทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับ (การสอบขั้นสุดท้าย)

ใครบ้างที่ควรเรียนภาษากับ ELS

หลักสูตรของ ELS ตอบสนองความต้องการของทุกคนที่ปรารถนาจะปรับปรุงภาษาอังกฤษของตนเอง ผู้ที่ต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้นของเรา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่งยอมรับการจบ EAP ขั้นสูง (ระดับ 109 หรือ 112) ว่าเป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือทางอาชีพ จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (GE) ที่อยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้น ทั้งหลักสูตร EAP และ GE มีจำนวนชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์ที่ 30 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนไม่มากนัก ELS มี หลักสูตรกึ่งเข้มข้น ซึ่งใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Legend

These abilities and options apply to both English for Academic Purposes and General English Programs.

These abilities and options apply to English for Academic Purposes, GMAT® Prep Program, GRE® Prep Program and Business English students who receive more reading and writing as part of a balanced curriculum.

Level Ability Upon Completion Options upon Completion
101 102

Knows a few words and phrases

Can respond to simple questions and directions

102 103

Has a basic ability to communicate in everyday situations

Can understand English when spoken slowly and clearly

104 105

Understands most questions and statements at normal speaking speed

Can carry on conversations with native speakers

Can use English to shop, order food in restaurants, and ask for directions

105 106

Can communicate facts and opinions

Is learning to discuss and argue in a culturally acceptable way

Can begin Business English Program

Can begin the Complete Prep Program for the TOEFL® iBT.

107 108

Can use English with growing accuracy and fluency, including reading and writing

Can participate fully in most conversations

Is qualified to take a University Certificate Program at participating ELS location

Can conduct business in English on a basic level

108 109

Is prepared for most social situations

Knows the meaning of a wide range of idioms

Can maintain extended conversations with native speakers

Can earn college credit or enroll concurrently in a university

Is prepared to enter a two-year college (Only English for Academic Purposes students who complete Level 109)

110 111 112

Can speak and understand English with ease

Is proficient enough in reading and writing to satisfy professional and university requirements (EAP students)

Is prepared to begin a four-year American college or university degree program (only English for Academic Purposes students who complete Level 112)

Can conduct business competently in English