Discover ELS – บริการด้านการทดสอบ

บริการด้านการทดสอบ

นักเรียนแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของตนได้โดยการจบระดับการเรียนที่เหมาะสมของ ELS ELS ยังมีการทดสอบสี่อย่าง เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ เป้าหมายที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้การทดสอบที่ต่างกัน กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อดูว่าการทดสอบใดที่จำเป็นสำหรับคุณ

การทดสอบก่อนเดินทางมาถึง

ประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษของคุณในปัจจุบัน ดูว่าคุณอาจต้องเรียนที่ ELS เป็นเวลานานเท่าไหร่ และดูว่าหลักสูตรใดบ้างของ ELS ที่คุณอาจมีสิทธิ์ลงเรียน นักเรียนทำข้อสอบก่อนเดินทางมาถึง (Pre-Arrival Test หรือ PAT) ผ่านทางตัวแทนที่ปรึกษาของ ELS ก่อนเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา คุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ปรึกษาของคุณ


การสอบ TOEFL® iBT

ข้อสอบนี้คืออะไร

นี่เป็นข้อสอบทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีขึ้นเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

ใครควรทำข้อสอบนี้

นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการคะแนนสอบ TOEFL®


การสอบ IELTS™

ข้อสอบนี้คืออะไร

ข้อสอบที่เป็นกระดาษนี้มีให้ในสองรูปแบบขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ รูปแบบทั้งสองได้แก่ ทั่วไปหรือการศึกษา การทดสอบการพูดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบนี้ จะกระทำตัวต่อตัวกับผู้สอบโดยตรง

ใครควรทำข้อสอบนี้

นักเรียนที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการคะแนนสอบ IELTS™


การสอบ TOEIC®

ข้อสอบนี้คืออะไร

ข้อสอบนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากบรรดาบริษัทและหน่วยงานของรัฐบาลทั่วโลก ในฐานะที่เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ

ใครควรทำข้อสอบนี้

นักเรียนที่ทำงาน (หรือหวังว่าจะทำงาน) กับบริษัทที่ต้องการคะแนนสอบ TOEIC® บางครั้ง การมอบหมายให้ไปทำงานในต่างประเทศยังอาจกำหนดว่าต้องให้บุคคลนั้นผ่านการทดสอบนี้ก่อนด้วย นอกจากนี้ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยบางแห่งยังยอมรับคะแนน TOEIC® ในฐานะที่เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณารับเข้าเรียนในสถาบันด้วย