Discover ELS – TOEFL® Internet-Based Test (iBT)

TOEFL® Internet-Based Test (iBT)

ประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา

ข้อสอบนี้คืออะไร

Test of English as a Foreign Language® (TOEFL®) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบทางอินเทอร์เน็ต และเน้นหนักที่การวัดทักษะและความสามารถทางการสื่อสาร

Educational Testing Services (ETS) ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาแบบทดสอบ TOEFL® iBT ขึ้นมา มีข้อตกลงร่วมมือกับ ELS โดยยอมให้นักเรียนของ ELS ทำแบบทดสอบ TOEFL® ทางการที่ศูนย์ภาษาของ ELS ทุกแห่งในสหรัฐฯ ได้

ใครควรทำข้อสอบนี้

นักเรียนที่ต้องการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี

นักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาขั้นปริญญาตรีในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ สามารถเลือกที่จะสอบ TOEFL® iBT ได้ ถ้านักเรียนจบระดับ 112 ของ ELS ในหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา สถาบันบางแห่งอาจกำหนดว่านักเรียนไม่ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL® iBT ก็ได้ ถ้าสถาบันนั้นต้องการคะแนนสอบ TOEFL® iBT นักเรียนจะต้องสอบให้ได้คะแนนขั้นต่ำตามที่ทางสถาบันกำหนด จึงจะสามารถเข้าเรียนในสถาบันนั้นได้ นักเรียนควรติดต่อสถาบันนั้นๆ เพื่อสอบถามว่าคะแนน TOEFL® iBT ขั้นต่ำคือเท่าไหร่

นักเรียนที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก

นักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาขั้นปริญญาโทและเอกในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ สามารถสอบ TOEFL® iBT ได้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกกำหนดว่านักเรียนจะต้องได้คะแนน TOEFL® iBT รวมทั้งคะแนน Graduate Record Examination® (GRE®) หรือ Graduate Management Admissions Test® (GMAT®) ตามที่กำหนด เมื่อเรียนอยู่ในระดับ 110 หรือสูงกว่านี้ หรือเมื่อนักเรียนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ นักเรียนสามารถลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ GRE® หรือ GMAT® ได้ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการลงเรียนหลักสูตรเตรียมสอบดังกล่าว กรุณาคลิกที่ลิงก์สำหรับการสอบแต่ละอย่าง

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL® iBT, TOEIC® หรือ IELTS™ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด หรือได้คะแนนสอบ PAT ของ ELS สูงมาก

สถานที่ตั้ง

ทุกศูนย์ ยกเว้นที่ ELS/Juilliard

การเตรียมสอบ

หลักสูตรของ ELS ในการเตรียมสอบ TOEFL® iBT เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบดังกล่าว นอกจากนี้ นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรนี้เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์เต็ม ยังได้รับการสำรองที่นั่งสำหรับการสอบ TOEFL® iBT ด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEFL® iBT กรุณาไปที่ ETS online

*ยกเว้นที่ ELS/Juilliard: กรุงนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก