ติดต่อที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาของ ELS ช่วยคุณได้

ตั้งแต่ความฝันส่วนตัวของคุณไปจนถึงการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาของELS มีประสบการณ์อันยาวนานในการช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนภาษาอังกฤษและด้านการศึกษาของนักเรียน ที่ปรึกษาของ ELS จะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเลือก ช่วยคุณเลือกโปรแกรมที่ตอบสนองเป้าหมายทั้งหมดของคุณ ช่วยคุณกรอกใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าประเทศ