ความประทับใจกับ ELS
มาดูกันว่าท่านจะคาดหวังอะไรได้บ้าง จากผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างเช่นสถาบันของเรา

ตลอดเวลากว่า 50 ปีแล้วที่นักศึกษาได้เลือกสถาบัน ELS เพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษของพวกเขา เรามีชั้นเรียน 12 ระดับ ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษาล้ำสมัย บริการทดสอบหลากหลายแบบ และความช่วยเหลือด้านการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย สถาบัน ELS สามารถยืนยันความสำเร็จของท่านได้ เพราะเรามีกระบวนการที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนและความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของนักศึกษา


มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษ… สนุกและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่!

ที่ ELS นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากมาย เวลาของท่านที่ ELS จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของท่าน ท่านจะได้เรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอเมริกันทั้งในและนอกห้องเรียนเชิญอ่านเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษสุดของเราได้ด้านล่าง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำอธิบายอย่างละเอียดของแต่ละหัวข้อ:

คุณภาพการเรียนการสอน

ครูผู้สอนของ ELS ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในชุมชนการเรียนรู้ระดับโลก ด้วยการอบรมอย่างต่อเนื่องและการได้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา ครูผู้สอนของเรามีมาตรฐานสูงมากเพื่อให้แน่ใจได้ว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชั้นเรียนและระดับชั้น

รามีชั้นเรียนสิบสองระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อช่วยนักศึกษาให้เรียนรู้ทุกด้านของภาษาอังกฤษตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง มาดูกันว่าครูของ ELS จะสอนภาษาอังกฤษให้ท่านด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับท่านได้อย่างไรที่หัวข้อ ชั้นเรียนและระดับชั้น

ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษา

นักเรียนในทุกหลักสูตรของ ELS จะได้เรียนรู้โดยมีคอมพิวเตอร์ช่วย ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษา (LTCs) ของเรา ศูนย์ LTCs จะผสมผสานแผนการเรียนรู้รายบุคคลเข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนตัวล้ำสมัย ดูรายละเอียดของศูนย์ LTCs ได้ที่นี่

บริการทดสอบ

นักศึกษาคนใดก็ตามที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรของ ELS จะต้องผ่านการทดสอบก่อนเดินทาง (Pre-Arrival test) เสียก่อน สถาบัน ELS ให้บริการทดสอบนี้ที่ศูนย์นานาชาติของเราหลายแห่ง นอกจากนี้เรายังมีการเตรียมตัวและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทดสอบ TOEFL® iBT, IELTSTM และ TOEIC® อีกด้วย ดูรายละเอียด กี่ยวกับบริการทดสอบของ ELS เช่นประกาศนียบัตร CELTA อันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ให้แก่ผู้ใหญ่ที่ต้องการประกอบอาชีพสอนภาษาอังกฤษได้ทุกแห่งทั่วโลก

การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ในแต่ละปี สถาบัน ELS จะช่วยนักศึกษาหลายพันคนให้ เข้าเรียนนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐได้ เชิญดูรายละเอียดว่าท่านจะ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purposes) ของ ELS ได้อย่างไร