การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

จบมหาวิทยาลัยตามที่คุณฝันไว้ด้วยความช่วยเหลือจาก ELS หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกของเราช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของคุณ และทำให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียยอมรับคุณเข้าเรียน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเรา www.UniversityGuideOnline.org.

การเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับคุณ

  • หาสถาบันที่มีสาขาวิชาที่คุณต้องการเรียน
  • ตัดสินใจว่าคุณต้องการเรียนที่ไหน โดยพิจารณาจากสภาพอากาศ สถานที่ตั้ง และชุมชน
  • ตั้งงบประมาณสำหรับค่าเล่าเรียน หาสถาบันที่อยู่ในงบประมาณของคุณ
  • หาสถาบันที่มีข้อกำหนดการรับนักเรียน เช่น คะแนนสอบต่างๆ หลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย และอื่นๆ ที่เหมาะกับคุณ
  • อ่านข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของสถาบัน รวมทั้งจำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยในห้องเรียน เพื่อดูว่าสถาบันใดเหมาะกับคุณ

จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Letter of Admission หรือ CLA)

มหาวิทยาลัยบางแห่งรับนักศึกษาแบบมีเงื่อนไข ผู้ที่มหาวิทยาลัยตอบรับแบบมีเงื่อนไขถือว่ามีคุณสมบัติทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ขาดความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการรับเข้าศึกษาโดยปกติ จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไขระบุว่า มหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนคนนั้นเมื่อนักเรียนแสดงให้เห็นว่าตนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนด

สถาบันนั้นจะเป็นผู้กำหนดว่าอะไรที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ อันได้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้

* คะแนนขั้นต่ำแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน


วิธีการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

  • เริ่มการค้นหาของคุณ เลือกปริญญา สถานที่ตั้ง และสาขาที่คุณต้องการเรียน
  • ร่วมกับที่ปรึกษาของ ELS เพื่อขอ จดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้แก่คุณ
  • แผนกบริการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของ ELS จะทบทวนใบสมัครของคุณและช่วยคุณสมัครอย่างเป็นทางการ