Level Placement Chart

101 / 102

Sơ CẤP

KHẢ NăNG SAU KHI HOÀN TẤT
 • Biết một số từ và cụm từ
 • Có thể đáp lại những câu hỏi hoặc chỉ dẫn đơn giản
102 / 103

CUốI Sơ CẤP

KHẢ NăNG SAU KHI HOÀN TẤT
 • Có khả năng cơ bản để giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày
 • Có thể hiểu tiếng Anh khi nói chậm và rõ
104 / 105

TRUNG CẤP

KHẢ NăNG SAU KHI HOÀN TẤT
 • Hiểu được hầu hết các câu hỏi và phát biểu ở tốc độ nói bình thường
 • Có thể duy trì đàm thoại với người bản xứ
 • Có thể sử dụng tiếng anh để mua sắm, gọi thức ăn trong nhà hàng và hỏi đường
105 / 106

CUốI TRUNG CẤP

KHẢ NăNG SAU KHI HOÀN TẤT
 • Có khả năng diễn đạt sự kiện và ý kiến
 • Thảo luận và tranh luận theo đúng chuẩn mực văn hóa
TùY CHỌN SAU KHI HOÀN TẤT
 • Có thể bắt đầu chương trình luyện thi TOEFL® iBT trọn gói hoặc chương trình Anh ngữ Thương mại
107 / 108

NÂNG CAO

KHẢ NăNG SAU KHI HOÀN TẤT
 • Có khả năng sử dụng Anh ngữ lưu loát với độ chuẩn xác cao, kể cả đọc viết
 • Có thể tham gia hoàn toàn vào hầu hết các cuộc đàm thoại
TùY CHỌN SAU KHI HOÀN TẤT
 • Đủ khả năng theo Chương trình Cấp chứng chỉ Đại học tại các trung tâm ELS
 • Có thể sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh ở mức độ cơ bản
108 / 109

CUốI NâNG CAO

KHẢ NăNG SAU KHI HOÀN TẤT
 • Sẵn sàng cho mọi tình huống xã giao
 • Hiểu nghĩa của nhiều thành ngữ đa dạng
 • Có thể duy trì đàm thoại mở rộng với người bản xứ
TùY CHỌN SAU KHI HOÀN TẤT
 • Có thể lấy tín chỉ hoặc ghi danh song hành tại một trường đại học
 • Đủ khả năng học chương trình cao đẳng 2 năm
110 / 111 / 112

TINH THÔNG

KHẢ NăNG SAU KHI HOÀN TẤT
 • Hiểu và nói tiếng Anh dễ dàng
 • Đủ thông thạo để đọc và viết đáp ứng các yêu cầu của chuyên môn và của trường đại học
TùY CHỌN SAU KHI HOÀN TẤT
 • Đủ sức để bắt đầu theo học chương trình đại học 4 năm tại Hoa Kỳ
 • Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc kinh doanh