Avustralya Eğitim Kurumları Türleri

Avustralya’daki lise sonrası eğitim ikiye ayrılır:

Yüksek öğretim (örneğin; üniversiteler, lisansüstü işletme okulları, ilahiyat yüksek okulları gibi)

  • 45 büyük kurum (genellikle devlet) ve diğer 85 kurum

Bir Avustralya üniversitesi, seçtiğiniz alanda sağlam bir bilgi birikiminin yanı sıra, diğer alanlara da uygulanabilen akademik beceriler kazandırır. Yalnızca sağlık, bilim, mühendislik veya sanatla ilgili bilgi almakla kalmazsınız. Aynı zamanda yaratıcı ve bağımsız düşünmeyi de öğrenirsiniz.

Avustralya üniversiteleri ve yüksek öğretim kurumları çok çeşitli alanlarda Lisans Derecesi ve ileri nitelikler kazandıran programlar sunarlar. Avustralya üniversiteleri Mimari’den Zooloji’ye kadar farklı programlar sunmaktadır.

Lisans Derecesi Avustralya’da verilen en yaygın programdır. Aynı zamanda Avustralya’da Yüksek Lisans ve Doktora Dereceleri ile özel araştırma eğitimi ve profesyonel gelişim sunulur.

Lisansüstü Sertifikaları ve Lisansüstü Diplomaları da mevcuttur. Diploma programları daha az ilgi görmektedir, ancak Ön Lisans Derecesi, kariyerinde ilerlemek isteyen profesyonellere kısa dönemli Derece programı sağlar.

Mesleki Eğitim ve Öğretim

  • 3000 kurum (1000 devlet Teknik ve İleri Eğitim [TAFE] kurumu)
  • 1,5 Milyon öğrenci (%75’i TAFE)
  • %60 eyalet destekli, %25 devlet destekli

Üniversiteye giriş temelde eyalet bazında okul sonrası ölçme sistemine (sınavlar/ödevler) dayanır ve ülke genelinde Üçüncül Eğitim Sıralaması (TER) ile devam eder.

Her eyalet, Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) veya Teknik ve İleri Eğitim (TAFE) sistemine sahiptir. VET programları bireyleri üniversite derecesi gerektirmeyen mesleklere hazırlar. Her eyalet kendi sistemini yönetir ve çalışmalarını koordine etmek üzere ulusal düzeyde buluşurlar. VET, tüm eyaletler arasında transfer edilebilir.
Bir eyalette alınan eğitim diğer bir eyalette de geçerlidir. Normalde bir VET/TAFE kursu iki yıllık bir eğitim gerektirir.

Ulusal hükümet tüm eyaletlerdeki üniversitelere fon sağlamaktadır.
Her biri kendi yönetiminde bağımsızdır. Kendi kurslarını ve müfredatlarını kendileri belirlemektedirler. Bir kursun açılabilmesi için bir meslek kurumunca onaylanması gerekir.
Normalde bir üniversite kursu üç veya dört yıllık eğitim gerektirir.

İşverenler istihdama yönelik eğitimlerinin standartlarını belirlemek için iş yerinde uzlaşılan kurslardan ve çıktılardan yararlanırlar. Birçok endüstri ve işletme, çalışanları için sürekli iş yeri eğitimi sağlamaktadır. Bu eğitimlerden bazıları bir belge alırken de kullanılabilir.