Avrupa’da Diploma Seçenekleri

Avrupa’da Lisans, Yüksek Lisans (Master ) ve Doktora Programları

Avrupa’da Yüksek Öğretim “LMD” derece yapısına dayanır. Bunun anlamı Lisans, Master ve Doktora’dır. LMD sistemi şu anda Avrupa Birliği (AB) genelinde kullanılmaktadır ve bir üniversite veya yüksek öğretim kurumu ile diğeri arasında kredi transferi yapmanıza ve denklik almanıza olanak sağlar. AB içinde ve dünya genelinde uluslararası öğrenci dolaşımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Avrupa üniversite eğitimi, özellikle devlet üniversiteleri, her biri ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilerinden bazılarına tekabül eden üç ana kategoriye ayrılır.

  • Lisans: toplam 3-4 yıllık eğitim (180 – 240 ECTS)
  • Avrupa’da Yüksek Lisans (Master): toplam 5 yıllık eğitim (Lisans eğitiminden sonra ilave 1-2 yıl veya 90 – 120 ECTS)
  • Doktora: toplam sekiz yıllık eğitim ve araştırma (Yüksek Lisanstan sonra ilave 3 yıl)

Avrupa Birliği’nde uluslararası derecelerin tanınması, ECTS kredileri adı verilen ortak bir akademik kredi sistemine dayanır. ECTS kredileri kümülatiftir ve transfer edilebilir.
Bu nedenle, bir Avrupa kurumundan diğerine transfer olduğunuzda, bitirdiğiniz çalışmalar için kredi alırsınız.

Lisans ve lisansüstü derecelerin çeşitliliği, Avrupa sisteminin en önemli avantajlarından biridir. Her bir derece, katı şekilde tanımlanmış bir eğitim programına tekabül eder, bu yüzden bir Avrupa yüksek öğretim kurumundan derece almak, ne okuduğunuzun ve ne iş yapabileceğinizin kesin bir göstergesidir.

Avrupa’daki Yüksek Öğretim Derecelerine Genel Bakış

Geleneksel Lisans, Yüksek Lisans ve doktora derecelerinin yanı sıra, mesleki ve teknik programlar, İngilizce olarak verilen derece programları, çok uluslu ortak ve çift-diploma Yüksek Lisans programları, Amerikan üniversiteleri ve kuruluşlarıyla ortaklaşa verilen yurtdışı eğitim ve değişim programları da verilmektedir.

Aşağıdaki tablo, Avrupa yüksek öğretim kurumları tarafından verilen ve Bolonya Deklarasyonu’nun sonucunda ortaya çıkan çeşitli yüksek öğretim programlarına hızlı ve kolay bir bakış sağlamaktadır. Tablodaki her derece için listelenen yılların sayısı, liseden (genelde 12 yıl) sonra tamamlanması gereken yıl sayısına göre belirlenmiştir.

European Degree Chart