Malezya’da Diploma Seçenekleri

Sertifika

Giriş koşulları: SPM / GCE ‘O’ Seviyesi 1 kredili veya eşdeğeri
Yaş grubu: 17 ve üstü
Süre: 1-1,5 yıl

Bir sertifika programı genellikle üçüncü düzey eğitimlerinde neye odaklanacaklarını bilmeyen ve bu yüzden sonraki en kısa aşamayı seçen öğrenciler için bir seçenektir.
Sertifika programı aynı zamanda genellikle lisede başarılı bir performans gösteremeyen öğrenciler için uygundur.

Temel / Üniversite Öncesi

Giriş koşulları: SPM / GCE ‘O’ Seviyesi 5 kredili veya eşdeğeri
Yaş grubu: 17 ve üstü
Süre: 1-1,5 yıl

Bir temel program veya Üniversite Öncesi program, öğrencileri çoğunlukla yurt dışında sunulan derece programlarına hazırlar. Popüler temel programlar Kanada Üniversite öncesi Programını, Güney Avustralya Kayıt Programını ve Amerikan Derece Programını kapsar.

Diploma

Giriş koşulları: SPM / GCE ‘O’ Seviyesi 3 kredili veya eşdeğeri
Yaş grubu: 17 ve üstü
Süre: 2-3 yıl

Diploma programı bir derece programında bulunanlara benzer modüllerden oluşur ancak diploma almak için daha az modül gerekir. Genellikle, bir eğitim alanına odaklanmak isteyen fakat uzun süreli zaman ve/veya para ayıramayacak öğrencilere yöneliktir.
Ancak birçok diploma programı, ekstra modüller alınarak derece programına yükseltilebilir.

Derece

Giriş koşulları: STPM / GCE A-seviye  İngilizce yeterliliği veya eşdeğeri
Yaş grubu: 19 ve üstü
Süre: 3-5 yıl

Derece programı aynı zamanda lisans derecesi olarak da adlandırılır. Birçok öğrenci akademik yaşamlarında minimum başarı olarak bu programı almak ister. Bazı derece programları Onur Derecesi (Hons) olarak verilir ve genellikle sadece sınıfı geçmekten daha fazla akademik standart gerektirir. Bazı üniversiteler Onur Derecesi almak için öğrencilerin bir yıl daha eğitim görmesini gerektirir. Derece programı genellikle Malezya, Avustralya ve İngiltere’de 3 yıl sürerken, ABD ve Kanada’da 4 yılda tamamlanır.

Yüksek Lisans

Giriş koşulları: Benzer bir alanda en az 3 programdan oluşan lisans derecesi
Yaş grubu: Tüm yetişkinler
Süre: 1-3 yıl

Malezya’da Yüksek lisans derecesi belirli bir eğitim dalında uzman veya üst düzey eğitim almış bireylere verilen akademik bir derecedir. Birçok yüksek lisans programı, bir tez yazmayı da içeren bir kısım araştırmaların yürütülmesini gerektirir. Bazı yüksek lisans programları yalnızca bir dizi kurs çalışmasını tamamlamayı gerektirir ki bu aynı zamanda öğrencinin daha fazla derse gireceği anlamına gelir.

Doktora (PhD)

Giriş koşulları: Benzer bir alanda en az 2 programdan oluşan yüksek lisans derecesi
Yaş grubu: Tüm yetişkinler
Süre: 3-5 yıl

Doktora, birçok ülkede ilgili alanda ders verme yetkisi sağlayan bir dereceyi belirten akademik veya profesyonel derecedir. Öğrencinin kendi çalışma alanında yoğun ve ayrıntılı bir araştırma yapmasını ve akademik bir dergide yayınlanabilecek bir tez yazmasını gerektirir.

Sıralamalar

Eğer uygun üniversiteyi seçerken sıralama endekslerini kullanıyorsanız, sıralama için baz alınan kriterleri kontrol ederek Malezya’da üniversite eğitimi hedeflerinizle örtüşüp örtüşmediğinden emin olun. Gayri resmi bile olsa, yayınlanan sıralamalar yüksek okul ararken iyi bir başlangıç noktası olabilir. Yüksek okul deneyimi, yalnızca sayılarla ifade edilemeyen soyut deneyimlerden oluşur. Sıralama endeksi akademik ve sosyal ihtiyaçlarınıza cevap veren okulu bulmanıza yardımcı olan çeşitli araçlardan yalnızca bir tanesidir. Malezya’daki popüler sıralama kaynaklarından biri Malezya Yüksek Öğretim Kurumları için MQA Derecelendirme Sistemidir (SETARA ’09).

Malezya Üniversitelerinin ve Yüksek Okulların 2009 Sıralaması

The 2009 MQA Rating System for Malaysian Higher Education Institutions (SETARA ’09) measures quality of teaching and learning at the undergraduate level in universities and university colleges (U & UC) in Malaysia.

SETARA ’09 ölçüm aracı öğretim ve öğrenimin kalitesini ölçmek için girdi, süreç ve çıktı olarak üç genel boyutu ele alır. Girdi boyutu yetenek, kaynaklar ve yönetim konularıyla ilgilenir. Süreç boyutu müfredat konularına ve çıktı boyutu mezunların kalitesine odaklanır.

SETARA ‘09 uygulaması, ölçümlerini altı Aşamada sınıflandırır. Aşama 1 Zayıf,  Aşama 6 Olağanüstü olarak nitelenir. UPM Aşama 5’te (Mükemmel) değerlendirilmiştir.