Amerika’da Diploma Seçenekleri

Lisans Eğitimi

Yüksek Okul (Community veya Junior College)

İki yıllık lisans dereceleri sizi belirli bir kariyere hazırlayabilir veya ders içi çalışmalar 4 yıllık bir lisans derecesini tamamlamak için kullanılabilir.

Dereceler: Sosyal Bilimler Önlisansı (AA), Fen Bilimleri Önlisansı (AS)

Transfer Süreci: Öğrenci olarak dört yıllık bir yüksek okul veya üniversiteye geçiş için başvurabilirsiniz. Dört yıllık kurum, aldığınız kredileri inceleyerek kaç tanesinin dört yıllık derece için uygun olduğuna karar verir. Bazı yerel yüksek okullar eyalet içindeki dört yıllık kurumlarla transfer anlaşmasına sahiptir ve yerel yüksek okullar eğitimin ilk iki yıllık kısmını, dört yıllık kurum ise kalan yılları oluşturur.

Dört Yıllık Üniversite

Belirli bir alanda (anadal) lisans derecesi almak için gereken üniversite ve ders koşullarını karşılar.

Dereceler: Sosyal Bilimler Lisansı (BA), Fen Bilimleri Lisansı (BS), Güzel Sanatlar Lisansı (BFA), Sosyal Hizmetler Lisansı (BSW), Mühendislik Lisansı (B.Eng.), Eğitim Lisansı (B.Ed.) veya Felsefe Lisansı (B.Phil.) Beş Yıllık Profesyonel Mimari programları Mimari Lisans Derecesi (B.Arch.) sağlar.

Kabul Koşulları:

 

 • Çalışma Alanı (Anadal)
 • Genel Not Ortalaması (GPA)
 • Derslerin Niteliği
 • Sınıf Sıralaması
 • Niyet Mektubu
 • Diğer Konular (örnekler, müfredat dışı faaliyetlere katılım, kişisel mektup, referans mektupları, mülakat veya standart bir testten oluşur)

Amerika’da Yüksek Lisans / Master

 

Lisansüstü eğitim, Amerika’da bir lisans derecesini veya yurt dışı eşdeğerini tamamladıktan sonra belirli bir alanda bir ila üç yıl fazladan eğitim almayı kapsar.

Dereceler: Sosyal Bilimler Yüksek Lisansı (MA), Fen Bilimleri Yüksek Lisansı (MS), İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA), Eğitim Yüksek Lisansı (MEd), Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı (MFA), Sosyal Hizmetler Yüksek Lisansı (MSW), Mühendislik Yüksek Lisansı (ME), Hukuk Yüksek Lisansı (LLM) ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı (MPA).

Kabul Koşulları:

 • Çalışma Alanı (Anadal)
 • Genel Not Ortalaması (GPA)
 • Niyet Mektubu
 • Referans Mektupları
 • Profesyonel Deneyim
 • Standart sınav puanları (GMAT®, GRE® veya MATTM)

Doktora Eğitimi

Genelde bir yüksek lisans derecesi aldıktan sonra belirli bir alanda yoğunlaşarak doktora derecesi alabilirsiniz.

Dereceler: Felsefe Doktorası (Ph.D.), Sosyal Bilimler Doktorası (D.A.), Eğitim Doktorası (Ed.D.), İlahiyat Doktorası (D.Th.), Tıp Doktorası (M.D.), Eczacılık Doktorası (PharmD), Fizik Tedavi Doktorası (D.PT), Hukuk Doktorası (D.Jur.).

Kabul Koşulları:

 • Çalışma Alanı (Anadal)
 • Genel Not Ortalaması
 • Niyet Mektubu
 • Profesyonel Deneyim
 • Standart sınav puanları (GMAT®, GRE®, MCAT, LSAT veya MATTM)

Başa Dön

İki Yıldan Dört Yıla Geçiş – Mükemmel bir seçenek!

Öğrenciler neden ilk önce yerel yüksek okulları seçerler?

 1. Neredeyse bütün dört yıllık üniversitelerin yanlarında iki yıllık bir yüksek okulları bulunur. İki yıllık yüksek okullar genelde yerel yüksek okul olarak adlandırılır.
  Burada ön lisans derecesi alabilir ve/veya dört yıllık bir üniversitede lisans derecesi almak için kredilerinizi transfer edebilirsiniz.
 2. Genelde yerel yüksek okullardaki eğitim ücretleri dört yıllık üniversitelerden önemli derecede daha uygundur.
 3. Yerel yüksek okullarda sınıflar genelde daha küçüktür.
 4. Birçok akademik programda, yüksek okulun ilk iki yılında benzer bir müfredat veya benzer dersler alırsınız. İlk önce iki yıllık yüksek okula gittiğinizde de, doğruca dört yıllık üniversiteye gittiğinizde de durum aynıdır.
 5. Gerekli minimum genel not ortalaması (GPA) ve diğer kabul koşulları yerel yüksek okullarda birçok dört yıllık üniversiteye göre daha düşüktür.
  Yerel yüksek okullar bazen “açık kabul” uygular, yani kabul için gerekli tek koşul lise mezunu olmaktır.
 6. Birçok eyaletin iki yıllık ve dört yıllık kurumlar arasında önceden belirlenmiş transfer planları veya geçiş anlaşmaları vardır. Yerel yüksek okuldaki akademik danışmanlar akademik programınıza göre bir kurs çalışma planı önerirler.
  Bu planlar yüksek okulun ön lisans koşullarını karşılamanın yanı sıra, alınan kredilerden maksimum miktarının dört yıllık üniversiteye transfer edilebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır.
 7. Üniversitelerin geçiş başvurusu yapan adaylardan istediği not ortalaması çoğunlukla ilk başvuru puanından daha düşük olmaktadır. Lisede düşük not ortalamasına sahip olan öğrenciler için yerel yüksek okulda başarılı bir eğitim almak, üniversiteye kabul edilmeleri için ikinci bir şans oluşturur.

Dört yıllık üniversiteye geçiş için aranan akademik şartlar nelerdir?

Bir öğrencinin geçiş yapması için gerekli akademik koşullar dört yıllık üniversitelerin hepsinde farklı olabilir. Bir öğrenci olarak akademik danışmanlarla tanışıp, seçtiğiniz dört yıllık üniversiteye geçiş koşullarını görüşebilirsiniz. Bir yerel yüksek okulda önceden belirlenmiş sayıda (genelde 30 saatlik veya 3 derslik kredi) krediyi tamamladıysanız ve minimum (dört yıllık üniversitenin koşullarına bağlı olarak genellikle 2.0/4.0 ve 2.5/4.0 arasında) not ortalamasına sahipseniz dört yıllık üniversiteye geçiş yapabilirsiniz.
Bir üniversiteye kabul için başvuru yaparken, devam edilen tüm yüksek okul ve üniversitelerin resmi transkriptleri VERİLMELİDİR.

Ne gibi transfer planları bulunmaktadır?

Kurumlar arasındaki transfer planları değişiklik gösterebilir. Belirli çalışma alanları sağlayan ve üniversite transfer sürecini kolaylaştıran eyalet çapında anlaşmalar vardır.
Ayrıca aynı bölge veya akademik uzmanlık alanındaki kurumlar arasında düzenlenen belirli anlaşmalar da bulunmaktadır. En fazla sayıda krediyi aktarabilmenizi sağlayacak dersleri aldığınızdan emin olmak için yüksek okuldaki akademik danışmanlarınızla yakın işbirliği yapmalısınız.

Başa Dön