Amerika’da Eğitim Kurumları Türleri

Sosyal Bilimler Yüksek Okulları

Sosyal bilimler yüksek okulu, Sosyal Bilimler’de lisans eğitimine ağırlık veren bir yüksek okul türüdür.

Sosyal bilimlerdeki öğrenciler genellikle belirli bir alana yoğunlaşırken, fen bilimlerinden beşeri bilimlere kadar çok çeşitli akademik konularda da bilgi sahibi olurlar.

Encyclopaedia Britannica sosyal bilimleri “profesyonel, mesleki ve teknik müfredatın aksine genel bilgi edinme ve genel entelektüel kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan üniversite müfredatı” olarak tanımlar. Sosyal bilimler kurumları özel veya devlet kurumları olabilir.

Ameika’daki Özel Üniversiteler

Ameika’daki özel üniversiteler, birçoğu genellikle vergi kolaylığı veya öğrenci kredileri ve burs şeklinde devlet yardımı alsalar da devlet tarafından yönetilmeyen üniversitelerdir.
Bu üniversiteler, mezun bağışları, öğretim üyesi araştırma bursları ve eğitim harçları gibi özel fonlardan yararlanır. Amerikan öğrencileri; teknolojik kaynakları, araştırma olanakları ve küçük sınıflardan dolayı Amerika’da okumak için özel üniversiteleri tercih ederler.
Özel üniversiteler, akademik alanlarında ün yapmış öğretim kadrosunu alma ve koruma kabiliyetine sahiptirler. Öğretim deneyimi, kadronun sınıf dışındaki çeşitli tecrübeleriyle zenginleşir. Özel üniversite kampüslerinde sıra dışı ve yenilikçi akademik programlarla karşılaşabilirsiniz. Amerika’daki en rekabetçi ve seçici yüksek öğretim kurumlarından bazıları özeldir. Örneğin, U.S. News & World Report 2012’de Amerika’nın en iyi on üniversitesini (sırasıyla) aşağıdaki gibi sıralamaktadır: Harvard University, Princeton University, Yale University, Columbia University, California Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Chicago, University of Pennsylvania ve Duke University.

Devlet Üniversiteleri

Genellikle devlet üniversitesi olarak adlandırılan devlet kurumu; finansal istikrar sağlamak için eğitim ücretlerinden ve özel fonlardan yararlanmakla birlikte eyalet ve/veya merkezi hükümet tarafından desteklenen bir kurumdur. Bu kurumlar eyalet çapında geçerli kabul koşullarını uygulayabileceği gibi, kendi kampüs koşullarını da oluşturabilirler.
Öğretim üyesi araştırma bursları genelde devlet üniversitesi öğretim üyeleri için önemlidir ve size çok sayıda kullanılabilir araştırma fırsatları sağlar. Bu devlet üniversiteleri genellikle çeşitli derece seçenekleri sunan büyük departmanlara sahiptir. Devlet üniversiteleri, genellikle özel kurumlardan daha ucuzdur, fakat buna rağmen olağanüstü öğrenim fırsatları sunar.

Başa Dön