Nhập học có điều kiện ở đại học Úc, TAFE và Trường Cao đẳng Úc

Tại ELS, chúng tôi giúp cho việc nộp đơn xin xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đối tác ở Úc trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể vạch ra lộ trình cho bạn để đạt được sự thành công của cá nhân và về nghề nghiệp.

Bạn có đáp ứng được các Điều kiện du học Úc hay không?

Các trường đại học, TAFE và trường cao đẳng Úc có nhiều mức độ chính sách tuyển chọn và tuyển sinh khác nhau. Hãy tham khảo các chi tiết về cơ sở giáo dục và chương trình học cụ thể để biết những điều kiện tuyển sinh và điều kiện đi du học Úc chi tiết.

Mức độ Thông thạo Anh ngữ:

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều đòi hỏi mức cao.