Nhập học có điều kiện ở đại học Canada, Cao đẳng Canada với ELS

Tại ELS, chúng tôi giúp cho việc nộp hổ sơ du học Canada trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể vạch ra lộ trình cho bạn để đạt được sự thành công của cá nhân và về nghề nghiệp!

Bạn có đáp ứng được các điều kiện du học Canada hay không?

Các Trường Cao đẳng và Đại học Canada có nhiều mức độ chính sách tuyển chọn tuyển sinh khác nhau. Có một số tiêu chuẩn căn bản mà tất cả các trường cao đẳng hay đại học đều áp dụng.

Điểm Trung bình theo Cấp lớp (GPA):

GPA được tính bằng cách chia tổng số điểm đạt được ở mỗi cấp lớp cho tổng số giờ tín chỉ đã học.

Kết quả Thi Tốt nghiệp theo Quốc gia:

Mỗi quốc gia đều có một kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc dùng để tuyển sinh vào đại học và điểm số có thể khác nhau tùy theo chương trình học đã chọn.

Điều kiện dành cho Cấp Cử nhân:

Có bằng cao đẳng cùng lãnh vực mà bạn muốn học cử nhân

Mức độ Thông thạo Anh ngữ:

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều đòi hỏi mức cao