Nhập học có điều kiện ở đại học Malaysia, Cao đẳng Malaysia với ELS

Tại ELS, chúng tôi giúp cho việc nộp đơn xin xét tuyển vào các cơ sở giáo dục ở Malaysia trở nên dễ dàng hơn.Chúng tôi có thể vạch ra lộ trình cho bạn để đạt được sự thành công của cá nhân và về nghề nghiệp!

Bạn có đáp ứng được các Điều kiện du học Malaysia hay không?

Các Trường Cao đẳng và Đại học Malaysia có nhiều mức độ chính sách tuyển chọn và tuyển sinh khác nhau. Tương tự như khi xét điều kiện để học thạc sỹ, Có một số tiêu chuẩn căn bản mà tất cả các trường cao đẳng hay đại học đều áp dụng.

Điểm Trung bình theo Cấp lớp (GPA):

GPA được tính bằng cách chia tổng số điểm đạt được ở mỗi cấp lớp cho tổng số giờ tín chỉ đã học.

Điều kiện dành cho Cấp Cử nhân:

Có bằng cao đẳng cùng lãnh vực mà bạn muốn học cử nhân

Mức độ Thông thạo Anh ngữ:

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều đòi hỏi mức cao