Tiếng Anh Học thuật ở Mỹ

Hãy bắt đầu sự nghiệp học thuật của bạn với sự tự tin. Đạt được sự thông thạo về Anh ngữ khi bạn học những kỹ năng Tiếng Anh chính yếu và tham gia vào những cuộc đối thoại thực tế, trong đời thật.

Phát triển sự chính xác và hiệu quả mà bạn sẽ cần để đạt được thành công ở trường college hoặc university. Khi bạn hoàn tất chương trình học Tiếng Anh Học thuật (EAP) ở Cấp 109 hay Cấp 112 (tùy theo yêu cầu về Tiếng Anh của cơ sở giáo dục), bạn sẽ nhận được chứng chỉ chứng minh rằng bạn đã đáp ứng được yêu cầu về Anh văn học thuật tại hơn 600 trường college và university ở Hoa Kỳ.
Là học viên của chương trình Anh văn Học thuật (EAP), bạn sẽ nhận được nhiều quyền lợi!
Chỉ có học viên EAP mới có thể:

  • Nộp đơn vào bất cứ trường nào trong số 600 Trường Đối tác của ELS để đượcxét tuyển có điều kiện
  • Nhận được một bộ hồ sơ miễn phí để xin xét tuyển có điều kiện vào bất cứ Cơ sở giáo dục Đối tác nào của chúng tôi
  • Được tư vấn miễn phí về trường đại học trong khi đang học tại ELS
  • Nhận được Học bạ của ELS
  • • DựHộiThảoVềMônViết EAP mộtgiờmỗituần
  • Nhận được chứng chỉ chứng tỏ rằng bạn đã đáp ứng được yêu cầu về Tiếng Anh của hơn 600 trường college và university ở Mỹ.

Hãy tìm một trung tâm của ELS Language Centers tại: ELS.edu/centers