Điều kiện du học Mỹ và xét tuyển Có điều kiện vào các Trường College và University Mỹ với ELS

Tại ELS, chúng tôi giúp cho việc nộp hồ sơ du học Mỹ trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể vạch ra lộ trình cho bạn để đạt được sự thành công của cá nhân và về nghề nghiệp!

Bạn có đáp ứng được các Điều kiện Tuyển sinh hay không?

Các Trường College và University Mỹ có nhiều mức độ chính sách tuyển chọn và tuyển sinh khác nhau. Có một số điều kiện đi du học Mỹ căn bản mà tất cả các trường college hay university đều áp dụng.
Điểm Trung bình theo Cấp lớp (GPA):

GPA được tính bằng cách chia tổng số điểm đạt được ở mỗi cấp lớp cho tổng số giờ tín chỉ đã học.

Điều kiện dành cho Cấp Cử nhân:

Có bằng cao đẳng cùng lãnh vực mà bạn muốn học cử nhân

Mức độ Thông thạo Anh ngữ:

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều đòi hỏi mức cao