Nhập học có điều kiện tại đại học Mỹ là gì?

Dưa trên các điều kiện học đại học, điều kiện học thạc sỹ ở Mỹ, các cơ sở giáo dục trong mạng lưới của chúng tôi sẽ xét tuyển có điều kiện những học viên có trình độ học vấn phù hợp để tuyển sinh dựa trên học bạ của học viên và những điều kiện để đi du học khác của trường đại học và/hoặc của khoa và của chương trình học, ngoại trừ yêu cầu thông thạo Tiếng Anh. Việc tuyển chọn bạn là “có điều kiện” dựa trên sự đáp ứng một số yêu cầu cụ thể trước khi được tuyển sinh chính thức. Khi nào những yêu cầu này được đáp ứng, bạn sẽ được tuyển sinh chính thức. Những yêu cầu này sẽ được đề cập trong Thư Xét tuyển Có điều kiện của bạn, và trung tâm ELS mà bạn đã chọn sẽ giúp bạn hoàn tất tất cả những yêu cầu cần thiết để được tuyển sinh.
Những yêu cầu tuyển sinh bổ sung có thể bao gồm việc đáp ứng tiêu chuẩn về thông thạo Tiếng Anh và/hoặc những điểm số bắt buộc khác của cơ sở giáo dục đó, ví dụ như, GMAT® hoặc GRE® đối với các chương trình cử nhân.
Các Trường đại học Đối tác của ELS sẽ cung cấp Thư Xét tuyển Có điều kiện (CLA) nêu chi tiết những yêu cầu bổ sung cần thiết để được tuyển sinh. Bạn và gia đình của bạn có thể yên tâm vì bạn đã có chỗ ở trường đại học và đã được ghi danh với ELS trước khi lên đường đến Mỹ.

Quy trình Xét tuyển Có điều kiện là gì?

  1. Tìm một trường đại học thông qua Dụng cụ Tìm Trường đại học của chúng tôi
  2. Nộp đơn xin xét tuyển vào trường đại học đó và ghi danh học Tiếng Anh tại ELS Language Centers với sự trợ giúp của Đại diện Tư vấn được ELS Ủy nhiệm tại địa phương.
  3. Nếu bạn là ứng viên có thể được nhận vào trường đại học đó, bạn sẽ nhận được thư “Xét tuyển có điều kiện vào trường đại học lệ thuộc vào sự thông thạo Anh ngữ và phải xuất trình những giấy tờ cần thiết khác để được tuyển sinh.”
  4. Học tại bất cứ trung tâm nào trong số 60 Trung tâm ELS ở Mỹ để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của trường đại học về thông thạo Tiếng Anh, hay để đạt được điểm số TOEFL® hay IELTS mong muốn.
  5. Hãy bắt đầu chương trình học đại học của bạn!