Những lựa chọn Bằng cấp ở Úc

TAFE

Các chương trình TAFE (Giáo dục Kỹ thuật và Bồi dưỡng) sẽ cấp cho bạn các bằng cấp liên quan đến nghề nghiệp chiếu theo Bộ khung Văn bằng của Úc (AQF) dành cho huấn luyện thực tế trong nhiều lãnh vực ngành nghề đa dạng.

Các bằng cấp của TAFE bao gồm từ Chứng chỉ Cấp 1 đến Cấp 4 cho đến Bằng chuyên môn và Bằng chuyên môn Cao cấp.

Các văn bằng TAFE ở cấp Bằng chuyên môn và Bằng chuyên môn Cao cấp được công nhận là có uy tín ngang với bằng cấp nghiên cứu.

Bằng chuyên môn và Bằng chuyên môn Cao cấp của TAFE

Các chương trình học lấy Bằng chuyên môn và Bằng chuyên môn Cao cấp ở Úc giảng dạy lý thuyết và những kỹ năng thực hành trong nhiều lãnh vực chức năng về kỹ thuật và/hoặc quản lý.

  • Thông thường điều kiện tuyển sinh du học nghề tại Úc không đòi hỏi phải có bằng cấp nào từ trước, ngoài việc phải thông thạo Tiếng Anh.
  • Một số chương trình có thể đòi hỏi phải chứng minh được kinh nghiệm làm việc hoặc phải có các đề án từ trước.

Bằng Cao đẳng (2 năm)

Các chương trình học lấy bằng Cao đẳng tiếp theo lớp 12 hoặc tương đương, hay Chứng chỉ Cấp III hoặc IV. Đây là hình thức giáo dục bậc cao ngắn hạn cung cấp văn bằng tốt nghiệp ở cấp dưới cử nhân, hay là lộ trình hoàn toàn ăn khớp để lấy Bằng Cử nhân.

Bằng Cao đẳng – Cử nhân (3, 4, hoặc 5 năm)

Các chương trình học lấy bằng Cử nhân chuẩn bị cho bạn theo đuổi sự nghiệp chuyên môn và/hoặc học tiếp lên cao học. Các chương trình được cung cấp ở Úc bao gồm bằng cử nhân chuyên môn, bằng cử nhân kép, bằng cử nhân tuyển sinh vào cao học và bằng cử nhân Danh dự.

  • Điều kiện tuyển sinh đòi hỏi phải có Chứng chỉ Giáo dục bậc Trung học Phổ thông (Lớp 12) hoặc bằng cấp tương đương của nước khác. Mặt khác Bằng chuyên môn Cao cấp sẽ giúp bạn được tuyển sinh vào hầu hết các chương trình học lấy Bằng Cử nhân có liên quan và bạn cũng có thể sẽ được bớt một số tín chỉ.
  • Các chương trình này thường phải học từ ba đến bốn năm ở trường đại học.
  • Bằng cử nhân Danh dự có thể được trao sau khi nghiên cứu thêm một năm.

Sau Cử nhân – Bằng Cao học

Trong chương trình học thạc sỹ tại Úc , sinh viên sẽ thu thập được những kiến thức và kỹ năng cao cấp trong lãnh vực nghiên cứu hoặc lãnh vực thực hành chuyên môn đã chọn. Những chương trình này bao gồm các chương trình Cao học đào tạo, Cao học chuyên môn và Cao học nghiên cứu.

  • Cao học Đào tạo: bao gồm học ở trường, làm đề án và nghiên cứu. Đòi hỏi phải hoàn tất xong bằng Cử nhân hoặc văn bằng tương đương với Cử nhân.
  • Cao học Chuyên môn: gồm có các đề án dựa trên công việc. Đòi hỏi phải có bằng cấp tương tự và kinh nghiệm chuyên môn.
  • Cao học Nghiên cứu: bao gồm công việc nghiên cứu và làm luận văn. Đòi hỏi phải hoàn tất xong bằng Cử nhân, năm đầu Cao học, Văn bằng tương đương với Cử nhân hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương.
  • Hầu hết các chương trình MBA (Cao học Quản trị Kinh doanh) đều đòi hỏi phải hoàn tất xong bằng Cử nhân và có kinh nghiệm làm việc.
  • Các chương trình này thường phải học hai năm ở trường đại học.

Sau Cử nhân – Bằng Tiến sĩ

Bằng Tiến sĩ là văn bằng cao nhất được cấp bởi các trường đại học Úc. Mặc dù là văn bằng nghiên cứu, một số chương trình có thể có một phần liên quan đến công việc.

Tôi nên cân nhắc chọn học để lấy Chứng chỉ, Bằng chuyên môn hay Bằng cử nhân?

Với TAFE, bạn có thể học để lấy chứng chỉ theo nhiều cấp, lấy bằng chuyên môn hoặc bằng chuyên môn cao cấp. Mỗi loại bằng cấp này đều có thời gian học khác nhau, kết quả học tập khác nhau và mức độ công nhận khác nhau trong mỗi ngành nghề.
Ở trường đại học, bạn sẽ học để lấy bằng cử nhân hoặc văn bằng sau cử nhân cung cấp cho bạn nền tảng học vấn sâu rộng, ví dụ như bằng Cử nhân Kinh doanh, hay những kết quả chuyên môn cụ thể, ví dụ như bằng Cử nhân Giáo dục (Sơ cấp).

Mặc dù Bộ khung Văn bằng của Úc (AQF) xếp các văn bằng cử nhân và sau cử nhân cao hơn các bằng cấp của TAFE, nhưng những nghề nghiệp khác nhau đòi hỏi mức độ huấn nghệ khác nhau. Vì vậy, sự chọn lựa nghề nghiệp của bạn sẽ quyết định văn bằng nào là tốt nhất cho bạn.

Vậy, nói tóm lại:Nếu bạn cần lấy Chứng chỉ, Bằng chuyên môn hoặc Bằng chuyên môn Cao cấp cho nghề nghiệp tương lai của mình, bạn có thể ghi danh vào một cơ sở TAFE. Nếu bạn cần lấy bằng cử nhân hoặc bằng sau cử nhân cho sự nghiệp tương lai của mình, bạn cần phải học ở trường đại học. Lưu ý: Đôi khi có thể sử dụng tín chỉ trong chương trình TAFE để được xét tuyển sinh vào chương trình đại học.