Chọn trường du học ở Úc với ELS

ELS có thể giúp bạn tìm trường đại học thích hợp để đi du học Úc từ khi bạn vẫn còn ở nước nhà thông qua dụng cụ tìm kiếm của chúng tôi và các Đại diện Tư vấn được ELS ủy nhiệm tại quốc gia theo học.

Có nhiều yếu tố cần phải cân nhắc khi lựa chọn trường đại học thích hợp. Mục đích của chúng tôi là giúp bạn tìm được các trường đại học và những cơ sở giáo dục khác phù hợp nhất với nền tảng học vấn, mục đích học tập và thành tích cá nhân của bạn để du học Australia.

Úc có rất nhiều cơ sở giáo dục sau trung học đa dạng có địa điểm, chương trình học, và tiêu chuẩn tuyển chọn khác nhau. Bạn có nhiều sự lựa chọn để cân nhắc khi quyết định học những gì và học ở đâu. Các Đại diện Tư vấn của ELS tại quốc gia theo học sẽ trợ giúp cho bạn trong việc xin vào học tại trường đại học (college/university) phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Những Chọn lựa Học tập Sau Trung học ở Úc

Hệ thống giáo dục sau trung học ở Úc được chia thành hai nhánh: Giáo dục Bậc cao và Dạy nghề và Huấn nghệ (VET).

Nhánh Giáo dục Bậc cao gồm có các trường đại học và cơ sở giáo dục khác được phê chuẩn để cấp bằng cao đẳng và cao hơn. Các cơ sở Giáo dục Kỹ thuật và Bồi dưỡng của Chính phủ (TAFE) và các nơi cung cấp dịch vụ huấn nghệ có đăng ký khác tạo nên nhánh VET và cấp các loại Chứng chỉ, Bằng chuyên môn và Bằng chuyên môn Cao cấp.

Úc đã gây dựng được thanh danh vững vàng về sự xuất sắc và chất lượng ở cả hai nhánh giáo dục bậc cao lẫn VET. Chính phủ Úc đã đặt ra hệ thống các khả năng giáo dục và trợ giúp về lộ trình phù hợp để chuyển đổi giữa những khả năng đó. Vì vậy, việc thành lập các lộ trình chính thức, có thể bao gồm cả thu xếp thuyên chuyển tín chỉ, cho phép sinh viên thuyên chuyển dễ dàng và thuận tiện qua lại giữa hai nhánh.

Giáo dục Bậc cao

Học trình của các chương trình giáo dục bậc cao được dựa trên kiến thức và sự hiểu biết về nội dung chủ đề và các chương trình học chủ yếu được cung cấp bởi các trường đại học và các cơ sở giáo dục bậc cao được phê chuẩn.

Việc tuyển sinh của các chương trình giáo dục bậc cao ở Úc có tính cạnh tranh rất cao và tiêu chuẩn cao về Anh ngữ là bắt buộc để theo học cả chương trình cao đẳng lẫn những chương trình cao hơn.

Mỗi cơ sở giáo dục sẽ có những quy định khác nhau về điều kiện tuyển sinh nên điều quan trọng là bạn cần phải liên hệ với Đại diện Tư vấn của ELS tại quốc gia theo học là người sẽ giúp đỡ bạn về thông tin và tiến trình tuyển sinh.

Những khả năng của giáo dục bậc cao gồm có:

Cấp Cao đẳng

 • Bằng Cử nhân:Cần phải học tối thiểu là sáu học kỳ toàn thời gian. Điều kiện tuyển sinh thông thường đòi hỏi phải hoàn tất Chứng chỉ Giáo dục Cấp Trung học của Úc (12 năm) hoặc bằng cấp tương đương của nước khác, hay bằng chuyên môn/bằng chuyên môn cao cấp từ nhánh VET.

Cấp Sau cử nhân

 • Cao học Đào tạo: bao gồm sự kết hợp giữa việc học ở trường, làm đề án và nghiên cứu. Điều kiện tuyển sinh thường là phải hoàn tất bằng cử nhân, có bằng cử nhân (Danh dự) hoặc văn bằng tương đương với cử nhân.
 • Cao học Nghiên cứu: bao gồm tối thiểu 2/3 là công việc nghiên cứu theo luận án thực tế. Điều kiện tuyển sinh thường đòi hỏi phải có bằng cử nhân (Danh dự) hoặc đang học năm đầu cao học, văn bằng nghiên cứu tương đương với cử nhân hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương.
 • Cao học Chuyên môn: có thể bao gồm một đề án dựa trên công việc thực tế. Điều kiện tuyển sinh đòi hỏi phải có khả năng và kinh nghiệm chuyên môn có liên quan, hoặc giàu kinh nghiệm chuyên môn có liên quan.
 • Tiến sĩ Nghiên cứu.
 • Tiến sĩ Chuyên môn.

Dạy nghề và Huấn nghệ (VET).

Nhánh VET tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức để sẵn sàng làm việc. Hầu hết các chương trình VET là một phần trong các chương trình huấn nghệ quốc gia, vốn được cập nhật thường xuyên dựa trên sự tham vấn của các cơ quan chuyên ngành có liên quan. Các chương trình VET có nội dung chủ đề và lãnh vực nghề nghiệp rất đa dạng từ những ngành nghề truyền thống cho đến các ngành công nghiệp sáng tạo và có lợi thế là dựa trên năng lực, có nghĩa là bạn sẽ được cấp bằng khi nào bạn đạt được mức kỹ năng cần thiết.

Những Khả năng của VET gồm có:

 • Các chương trình học lấy Chứng chỉ I–IV được thiết kế nhằm cung cấp những kỹ năng căn bản và huấn nghệ. Các chương trình này cung cấp kiến thức chuyên biệt theo ngành nghề, và những kỹ năng về giao tiếp, tham gia, đọc viết và số học, và làm việc nhóm. Các chương trình này có thời lượng đào tạo khác nhau từ vài tuần đến sáu tháng trở lên.
 • Các chương trình học lấy Bằng chuyên môn chuẩn bị cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp chuyên môn, kinh doanh và cận chuyên môn. Một số chương trình học lấy bằng chuyên môn có thể hoàn tất ở trường đại học cũng như là ở các cơ sở TAFE. Để lấy bằng chuyên môn cần phải học toàn thời gian từ 18 đến 24 tháng
 • Các chương trình học để lấy Bằng chuyên môn Cao cấp cung cấp những kỹ năng thực tiễn ở cấp cao hơn dành cho những lãnh vực nghề nghiệp đặc biệt, ví dụ như kế toán, thiết kế xây dựng, hay kỹ thuật. Một số chương trình học để lấy bằng chuyên môn cao cấp cũng có thể hoàn tất tại trường đại học.
 • Chứng chỉ/Bằng nghề tương đương với cử nhân tương đương với chứng chỉ hoặc văn bằng cử nhân của giáo dục bậc cao. Các chương trình này cung cấp những kỹ năng và kiến thức bậc cao liên quan đến nghề nghiệp.Chứng chỉ nghề tương đương với cử nhân thường đòi hỏi phải học toàn thời gian trong sáu tháng và bằng nghề tương đương với cử nhân thường đòi hỏi phải học toàn thời gian trong một năm
 • Một số Bằng Nghề tương đương với Cử nhân cũng được các trường đại học cung cấp