ได้รับการยอมรับเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย| University Guide Online

ได้รับการยอมรับเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง และวิทยาลัยในออสเตรเลีย

ที่ ELS เราจะช่วยให้ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาพันธมิตรของเราในออสเตรเลียดำเนินการได้ง่ายขึ้น เราสามารถช่วยปูทางสู่ความสำเร็จส่วนบุคคลและความสำเร็จทางด้านอาชีพการงานให้แก่คุณได้

คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาหรือไม่?

มหาวิทยาลัย สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และวิทยาลัยในออสเตรเลียจะมีระดับของกระบวนการคัดเลือกและนโยบายการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป กรุณาดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบันและสำหรับหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง

ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ:

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดว่านักศึกษาต้องมีความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ (Advanced)