ประเภทของสถาบันในประเทศมาเลเซีย| University Guide Online

ประเภทของสถาบันในประเทศมาเลเซีย

สถาบันการศึกษาเอกชน

สถาบันการศึกษาเอกชนมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกันคือ

วิทยาลัย

วิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาอิสระที่เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่นๆ หรือได้รับอนุมัติให้ดำเนินการสอนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งเมื่อจบแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาอิสระที่มีอำนาจในการมอบวุฒิการศึกษาต่างๆ แต่ไม่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่จะพยายามยกระดับของตนเพื่อให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมาเลเซีย

มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มอบวุฒิปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะต่างๆ ที่เปิดทำการสอน

วิทยาเขตที่เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ

วิทยาเขตที่เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศในมาเลเซียมีอยู่ 4 แห่งด้วยกันคือ

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ทิน (ออสเตรเลีย)
  • มหาวิทยาลัยมอแนช (ออสเตรเลีย)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์น (ออสเตรเลีย)
  • มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม (สหราชอาณาจักร)

มาเลเซียเสนอโอกาสให้คุณได้รับวุฒิการศึกษามากมายซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติภายใต้หลักสูตร:

หลักสูตรปริญญาตรีร่วม “2+1” และ “2+2” – ประสบการณ์ “ข้ามพรมแดน” ที่สุดคุ้มค่า

หลักสูตรปริญญาตรีร่วม “2+1” เป็นหลักสูตรเด่นของ “การศึกษาในมาเลเซีย” โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และฝรั่งเศส รวมถึง เยอรมนี ความร่วมมือดังกล่าวนี้นำไปสู่หลักสูตรปริญญาตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันยังได้รับประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งจากทั้งสองประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรีร่วม “2+2” เป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจำนวนมากของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความนิยมมาก ด้วยหลักสูตรปริญญาจากอเมริกาหรือที่รู้จักกันว่า “American Degree Programs” (หรือ ADP) คุณสามารถศึกษารายวิชา (coursework) ต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนได้ที่วิทยาลัยในมาเลเซีย ก่อนที่จะโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาจนจบหลักสูตรปริญญาตรีของคุณ โดยรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาที่วิทยาลัยในมาเลเซียนั้น สามารถขอเทียบโอนได้ หลักสูตรนี้ได้ดึงดูดนักศึกษาทั้งจากมาเลเซียและนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมนี้

ความร่วมมือในหลักสูตรปริญญาตรีร่วมจะช่วยประหยัดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาร่วมนิติศาสตรบัณฑิต “2+1” ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาสามปีในมาเลเซียและหนึ่งปีในสหราชอาณาจักร คุณอาจจะประหยัดเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ถึง 33,000 ดอลลาร์ประเทศมาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสามปีในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรปริญญาตรีจากต่างประเทศขณะที่ศึกษาในมาเลเซีย “3+0” – วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง

หลักสูตรปริญญาตรีจากต่างประเทศ “3+0” เป็นหลักสูตรที่เสริมต่อจากหลักสูตรปริญญาตรีร่วม ภายใต้ความร่วมมือแบบ 3+0 หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างชาติชั้นนำ จะดำเนินการสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในมาเลเซีย ดังนั้น คุณจะสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรทั้งหมดได้ในประเทศมาเลเซีย